Pagrindinis meniu

Apie savo protėvius mes norime turėti kuo daugiau įvairių žinių, nes visada įdomu žinoti, kas jie tokie buvo, iš kur kilę, kur gyveno, ką veikė ir pan.

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija

VIRTUALUSIS ARCHYVAS

   

Žeimių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia

 

Iki 1522 m. bažnyčią pastatė A. Zaviša. Nuo 1565 iki 1631 m. ji priklausė evangelikams reformatams. 1720 m. buvo pastatyta naujoji bažnyčia. Nuo 1777 m. minima parapinė mokykla. Jos išlaikymui klebonas Grigaliūnas 1820 m. dovanojo turto. XVIII a. pabaigoje bažnyčioje pamokslai vieną sekmadienį sakyti lietuviškai, kitą – lenkiškai. 1851 m. pamokslai būdavo lenkiški, tik retkarčiais lietuviški. Vėliau pamaldos laikytos tik lenkų kalba. Klebonijai 1832 m. priklausė Miknaičių ir Močėnų kaimai.

1842 m. medinė bažnyčia perstatyta ir „apsukta“ (pagrindinis frontonas orientuotas į vieškelį). 1863 m. Žeimių vikaras Domininkas Trečiokas pripažintas nepatikimu ir ištremtas į Orenburgo guberniją. Bažnyčia 1893 m. sudegė.

Inžinierius Vaclovas Michnevičius (1862–1947; palaidotas šventoriuje) suprojektavo mūrinę bažnyčią. Klebonas Matas Miežinis su parapijiečiais 1898–1906 m. pastatė dabartinę mūrinę bažnyčią. Vitražus kūrė Vladislovas Pšibitnevskis. 1915 m. rugpjūčio mėn. Rusijos kareiviai susprogdino bažnyčios bokštus, sutrupino vargonus, išgabeno varpus. Po Pirmojo pasaulinio karo bažnyčia atstatyta.

Šaltinis - vikipedia

1737-1838 m. gimimo įrašai (pdf formatu)

Fotografavo LGHD narys Vladislovas Jonikas

1737-1772 m. krikšto įrašai (djvu formatu)

Fotografavo LGHD narys Vladislovas Jonikas

Kauno Arkivyskupijos kurijos archyvas 1737 -1772 m. 1-154 lapai

Failai atsidarys djvu formate. Jei Jūsų naršyklė dar neturi šio įskiepio žiūrėjimui, prašome įdiegti - atsisiųsti iš čia.
Daugiau (kaip naudotis): "Pagalba pradedantiems naudotis djvu failais"

1737 - 1743 m.
1744 - 1750 m.
1751 - 1757 m.
1757 - 1762 m.
1763 - 1769 m.
1769 - 1772 m.

         

1736-1838 m. santuokos įrašai (pdf formatu)

1736 1827      
1736-1827 1827-1838      

1805-1837 m. mirties įrašai (pdf formatu)

Fotografavo LGHD narys Vladislovas Jonikas

1805m

1827    

1805-1827

1827-1837      

 

 

Protected by Copyscape Online Infringement Checker