Pagrindinis meniu

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija

VIRTUALUSIS ARCHYVAS

   

Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčios  1785-1786 m. mirties įrašai

Anno Dñi 1785 Januarius

Stokli­Œzki

3

Jan.

Mor. Thomas Subczynski hebd. 14 Sepultus Jn Cæmeterio Stokl.

AniŒz­kance

5

Jan.

Mor. Adamus PuhaczewŒki An. 1mi Sepultus Jn Cæm. Stokliscen.

Stokli­Œzki

18

Jan.

Mor. Casimirus Żydelis Ann. 50 munitus Omnibus Sacramen. et Sepultus requiescit Jn Cæmeterio Stokliscen.

Jtem

21

Jan.

Mor. Martinus Supczynski Annorum 2 Sepultus Jn Cæmeterio Stokl.

SudwoiŒzki

22

Jan.

Mor. Simon Dziemidowicz Annorum 30 Sepultus Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Czesanka

29

Jan.

Mor. Zacharia Gieniewicz Annorum 80 munitus omnibus Sacramentis et Sepultus requiescit Jn Cæmeterio Stokliscen.

Czesanka

1

Febr.

Mor. Marianna Gieniewiczowa Annmorum 70 munita Omnibus Sacramen. et Sepulta requiescit Jn Cæmeterio Eccl. Stokl.

Giereykance

Eod.

Febr.

Mor. Eva Zubowiczowna An. 1mi Sepulta Jn Cæmeterio Stokl.

Dobrawola

14

Febr.

Mor. Cristina N. Anni 7mi Sepulta Jn Cæmeterio Eccl. Stokl.

KraŒowŒzczyzna

26

Febr.

Mor. Jacobus Bochanowicz Annorum 23 munitus omnibus Sacramen. et Sepultus requiescit Jn Cæmeterio Ecclesiæ Stokliscen.

Stokli­Œzki

30

Febr.

Mor. Marianna Romanowna Annor. 1mi Sepulta Jn Cæm. Stokl.

Kielan­ce

11

Mar.

Mor. Matheus Matonis Anni 1mi Sepultus Jn Cæmeterio Stokl.

Olszyniki

16

Mar.

Mor. Andreas Chatukiewicz Anni 1mi Sepultus est Jn Cæm. Stokliscen.

Bołdzieje

18

Mar.

Mor. Vincentius Donowski Anni 1mi Sepultus Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Stokli­Œzki

23

Mar.

Mor. Catharina Supczynska An. 1mi Sepulta Jn Cæmeterio Eccl. Stokl.

Stokli­Œzki

8

Apr.

Mor. Simon ŁakŒztowski Anni 1mi Sepultus est Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Terwi­dance

23

Maj

Mor. Joannes Gieniewicz Anni 2di Sepultus est Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Pozel­wie

27

Maj

Mor. Georgius Bochanowiucz Anni 2 Sepultus Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Podre­żyŒzki

3

Junij

Mor. est Marianna Klizowna Anni 1mi Sepulta requiescit Jn Cæmeterio Ecclesiæ Stokliscen.

Gayle­kiemie

13

Junij

Mor. Marianna Szyhowna Anni 1mi Sepulta Jn Cæmeterio Stokliscen

Giereykance

23

Junij

Mor. Dominicus Zubowicz Annorum 40 Sepultus requiescit Jn Cæm. Ecclesiæ Stokliscen.

PieŒztowiany

15

Julij

Mor. Agatha BakŒzanska An. 1mi Sepulta Jn Cæmeterio Eccl. Stokl.                                                                    176

SudwoiŒzki

21

Julij

Mor. Josephus IłoziuŒz Anni 6 Sepultus est Jn Cæm. Ecclesiæ Stokl.

Piekie­lany

9

Aug.

Mor. Rosalia HaraŒzkiewiczowna Annorum 13 Munita Omnibus Sacramen. et Sepulta est Jn Cæmeterio Ecclesiæ Stokliscen.

AgrypiŒzki

13

Aug.

Mor. Rosalia Dytkiewiczowna An. 3 Sepulta Jn Cæm. Ecclesiæ Stokl.

Gayle­kiemie

15

Aug.

Mor. Catharina Guminowna 13 Ann. Munita Sacramentis et Sepulta est requiescit Jn Cæm. Stokliscen.

Jtem

17

Aug.

Mor. Cristina Lewoszowa Annorum 40 munita omnibus Sacr. et Sepulta requiescit Jn Cæmeterio Ecclesiæ Stokliscen.

Bohda­niŒzki

28

Aug.

Mor. Margaritha Gasparowiczowa Annorum 30 munita Omnibus Sacramen. et Sepulta requiescit Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Giereykance

31

Aug.

Mor. Andreas Miernik Anni 1mi Sepultus Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Stokli­Œzki

12

7br.

Mor. est Barbara ŁakŒztowska Annorum 100 Sepulta requiescit Jn Cæmeterio Ecclesiæ Stokliscen.

 

15

7br.

Mor. est Helena Żydanowiczowa Annorum 30 munita omnibus Sacramen. et Sepulta requiescit Jn Cæmeterio Eccl. Stokl.

Stokli­Œzki

20

9br.

Mor. Marianna Sabakowna Annorum 20 munita omnibus Sacr. et Sepulta requiescit Jn Cæmeterio Ecclesiæ Stokliscen.

Angliniki

18

Xbr.

Mor. Catharina Grzybowska Annorum 80 munita omnibus Sacr. et Sepulta Jn Cæm. Ecclesiæ Stokliscen.

PieŒztowiany

19

Xbr.

Mor. Andræas Rodziewicz Annorum 50 Munita omnibus Sacramentis et Sepultus est requiescit Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Anno Domini 1786 Januar.

Wilkiniki

1

Jan.

Mor. Gabriel Brazionis Annorum 54 munitus omnibus Sacr. et Sepultus requiescit Jn Cæm. Ecclesiæ Stokliscen.

Stokli­Œzki

16

Jan.

Mor. Anna Stefanowiczowa Annorum 80 munita omnibus Sacramen. et Sepulta Jn Cæmeterio Ecclesiæ Stokliscen.

Rudzi­Œzki

18

Mar.

Mor. Dorothæa Dowmontowa Annorum 42 munita Omnibus Sacramen. et Sepulta requiescit Jn Cæmeter. Eccl. Stokl.

Żelkunce

15

Apr.

Mor. Adamus Bubulis Annorum 60 Munitus Omnibus Sacr. Sepultus requiescit Jn Cæm. Ecclesiæ Stokliscen.

Stokli­Œzki

28

Apr.

Mor. Marianna Pawlukowa Annorum Circa 58 munita Omnibus Sacramentis et Sepulta Est Jn Cæm. Ecclesiæ Stokliscen.

Gayle­kiemie

13

Maij

Mor. Adamus Wroblewski Annorum 50 Sepultus Jn Cæmet. Eccl. Stokl.

PieŒztowiany

21

Maij

Mor. Marianna BakŒzanska Annorum 16 munita omnibus Sacr. et Sepulta requiescit Jn Cæm. Ecclesiæ Stokliscen.

KrzyŒztofiŒzki

5

Junij

Mor. Catharina Jgnatowiczowna An. 1mi Sepulta requiescit Jn Cæm.

Stokli­Œzki

6

Junij

Mor. Casimirus Furmanowicz Annorum 80 munita omnibus Sacramen. et Sepultus requiescit Jn Cæm. Ecclesiæ Stoklis.

Stokli­Œzki

20

Julij

Mor. Marianna Subczynska prægnans a fulmine percuŒsa Sapulta est Jn Cæmeterio Ecclesia Stokliscen.

Fiedo­ryŒzki

5

Aug.

Mor. Andræas Matonis Annorum 50 munitus Omnibus Sacramen. et Sepultus requiescit Jn Cæmeterio Ecclesiæ Stokliscen.

Stokli­Œzki

9

Aug.

Mor. Eva SubczynŒka Anni 1mi Sepulta est Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Podre­żyŒzki

26

Aug.

Mor. est Michael Pakrosnis Annorum 90 munitus omnibus Sacr. et Sepultus Jn Cæm. Ecclesiæ Stokliscen. requiescit

Bołdzieje

5

7br.

Mor. Eva Woycianowiczowna Annorum 1 ½ Sepul. Jn Cæmeterio Eccl. Stokl.

AgrypiŒzki

6

7br.

Mor. est Josephus Żydanowicz An. 1mi Sepultus requiescit Jn Cæm. Stokl.

KraŒowŒzczyzna

11

7br.

Mor. Joannes Adamaytys Anni 1mi Sepultus requiescit Jn Cæm. Stokl.

Piekie­lany

5

8br.

Mor. Est Martinus Butkiewicz Annorum 50 Munitus omni­bus Sacramen. et Sepultus requiescit Jn Cæm. Eccl. Stokl. 

Stokli­Œzki

10

8br.

Mor. Marianna Matulewiczowna An. 5 Sepulta Jn Cæm. Eccl. Stokl.                                                                176 v.

Olszyniki

23

8br.

Mor. est Josephus Olszewski Ann. 50 Munitus Omnibus Sacr. et Sepultus est requiescit Jn Cæm. Ecclesiæ Stokl.

AgrypiŒzki

2

9br.

Mor. Marianna Andrulewiczowa Annorum 66 munita Omnibus Sacramen. et Sepulta requiescit Jn Cæm. Eccl. Stokliscen.

Kielan­ce

24

9br.

Mor. Catharina Piacewska Annorum 53 Munita Omnibus Sacr. et Sepulta requiescit Jn Cæm. Ecclesiæ Stokliscen.

Gayle­kiemie

1

Xbr.

Mor. est Marianna Kiezunowa Annorum 50 Munita Omnibus Sacramen. Sepulta requiescit Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Grypi­Œzki

12

Xbr.

Mor. est Thomas Dytkiewicz Annorum Circa 70 Munitus Omnibus Sacr. et Sepultus requiescit Jn Cæm. Eccl. Stokl.