Pagrindinis meniu

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija

VIRTUALUSIS ARCHYVAS

   

Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčios  1789-1790 m. mirties įrašai

Anno Domini 1789 Januarius

Dudzi­Œzki

12

Jan.

Mor. est Mathæus Mackiewicz munitus omnibus Sacramen. Sepultus requiescit Jn Cæm. Ecclesiæ Stokliscen.

Stokli­Œzki

22

Jan.

Mor. est M.D. Anna Honestowa munita omnibus Sacramen. et Sepulta requiescit Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Lepe­lance

31

Jan.

Mor. est Agatha KanaŒzycowna An. 4 Sepulta Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Olszyniki

12

Mar.

Mor. est Marianna Danilewiczowa Annorum 80 munita omnibus Sacr. Sepulta requiescit Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Karkli­niki

15

Mar.

Mor. est Vincentius Woyciechowski Anni unium et Sepultus requiescit Jn Cæmeterio Ecclesiæ Stokliscen.

Kielan­ce

3

Apr.

Mor. est Agneta Cybulska An. 5 Sepulta Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Podre­żyŒzki

13

Apr.

Mor. est Marianna Kochonska Annorum 18 Munita Omni­bus Sacramen. Sepulta Jn Cæm. Ecclesiæ Stokliscen. 178 v.

AgrypiŒzki

14

Apr.

Mor. est Anna Cieleska Annorum 40 munita omnibus Sacramen. Sepulta requiescit Jn Cæm. Stokl.

FiedoryŒzki

26

Apr.

Mor. est Anna Kuncewiczowa Annorum 60 munita omnibus Sacramen. Sepulta requiescit Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Kielan­ce

3

Maj

Mor. est Martinus Saykowski Annor. 10 Sepultus Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Trzeciany

10

Maj

Mor. Agatha Gotowiecka An. 1mi Sepulta Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Jtem

18

Maj

Mor. Josephus Milkiewicz An. 1mi Sepultus Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Olszyniki

19

Maj

Mor. Marianna Mozolewska An. 2 Sepulta Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Lepe­lance

2

Jun.

Mor. est Casimirus Klocko Annorum 50 munitus omnibus Sacr. et Sepultus requiescit Jn Cæmeterio Eccl. Stokliscen.

Stokli­Œzki

23

Jun.

Mor. est Josephus OkuŒzko Anni 1mi Sepultus Jn Cæmeterio Stokl.

Olszyniki

26

Jun.

Mor. est Joannes Supreyko Annorum 50 munitus omnibus Sacramen. Sepultus requiescit Jn Cæm. Eccl. Stokliscen.

KrzyŒztofiŒzki

14

Julij

Mor. Cristina Jgnatowiczowa Annorum 50 Munita Omnibus Sacramentis Sepultus requiescit Jn Cæm. Eccl. Stokliscen.

ZaŒztofty

20

Aug.

Mor. est Marianna BielinŒka Munita Omnibus Sacramen. et Sepulta est Jn Cæmeterio Ecclesiæ Stokliscen.

Żelkunce

15

7br.

Mor. est Marianna Burbulowa Annorum 55 Munita Omnibus Sacramentis et Sepulta Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Fiedo­ryŒzki

Eod.

7br.

Mor. Eva Brazioniowna 20 Diæ Sepulta Jn Cæm. Eccl. Stokl.

AgrypiŒzki

1

Xbr.

Mor. est Antonius Sobolewski Annorum 60 Sepulta munita omnibus Sacramen. Jn Cæmeterio Eccl. Stokliscen.

Stokli­Œzki

7

Xbr.

Mor. est Ursula Żylonowna Annorum 2 Sepul. Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Trzeciany

11

Xbr.

Mor. Jacobus Szynderowicz An. 2 Sepultus Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Giereykance

13

Xbr.

Mor. Cristina Michayłowna An. 5 Sepulta Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Żelkunce

15

Xbr.

Mor. Josephus Gieniewicz et Sepultus Jn Cæmeterio Eccl. Stokl.

Anno Domini 1790 Januarius

Olszyniki

5

Jan.

Mor. Catharina BrzezinŒka Annor. 3 Sepulta Jn Cæmeterio Eccl. Stokliscen. ad majoris Altaris requiescit

Żelkunce

6

Jan.

Mor. Marianna N. Annorum 5 Sepul. Jn loco benedicto Sub Cruce

Trzeciany

7

Jan.

Mor. Anna Szynderowiczowa Annorum 25 Munita Omni­bus Sacramentis et Sepulta requiescit Jn Cæmeterio Stokl.

Żelkunce

15

Jan.

Mor. Marianna Burbulowa Annorum 60 munita omnibus Sacramen. Sepulta requiescit Jn Cæmeterio Eccl. Stokliscen.

Lepe­lance

16

Jan.

Mor. Martinus Jankowski Annorum 4 Sepultus Jn Cæm. Eccl. Stokliscen.

Stokli­Œzki

18

Jan.

Mor. Andræas Matulewicz Annorum 30 munitus Omnibus Sacramen. Sepultus requiescit Jn Cæmeterio Ecclesiæ Stokliscen.

WaliŒzki

Eod.

Jan.

Mor. G.D. Gieronynymus Danowski Annorum 12 munitus omnibus Sacramen. et Sepultus requiescit Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Lepe­lance

19

Jan.

Mor. Agnæta KanaŒzycowna Annorum 3 Sepulta Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Olszyniki

24

Jan.

Mor. Joannes Janowicz Annorum 14 Sepultus Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Lepe­lance

1

Febr.

Mor. est Josephus Kociołowski et Sepultus requiescit Jn Cæmeterio Ecclesiæ Stokliscensis

Bohda­niŒzki

2

Febr.

Mor. Cristina Gasparowiczowna An. 6 Sepulta Jn Cæm. Eccl. Stokl.                                                                     179

Olszyniki

4

Febr.

Mor. Adamus Mozolewski Annorum 4 Sepultus Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Stokli­Œzki

5

Febr.

Mor. Georgius JuŒzkiewicz Annorum 60 Munitus omnibus Sacr. Sepultus requiescit Jn Cæm. Ecclesiæ Stokliscen.

Olszyniki

Eod.

Febr.

Mor. Eva Winska Annorum 3 Sepulta Jn Cæm. Eccl. Stokliscen.

Goy­ciunce

7

Febr.

Simon Gieniewicz Annorum 50 Sepultus Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Trzeciany

9

Febr.

Mor. Marianna Gotowiecka Anni 1mi Sepulta Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Lepe­lance

19

Febr.

Mor. Dominicus Czyrka Anni 1mi Sepulta Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Karkli­niki

Eod.

Febr.

Mor. Stanislaus Rutkowski An. 3 Sepultus Jn Cæm. Eccl. Stokl.

WiŒz­niunce

20

Febr.

Mor. Andræas Ulszycki Annorum 50 Munitus Omnibus Sacramen. et Sepultus requiescit Jn Cæm. Ecclesiæ Stokl.

Rudnia

Eod.

Febr.

Mor. Eva Gasparowiczowa Annorum 30 Munita Omnibus Sacramen. Sepulta Jn Cæmeterio Ecclesiæ Stokl.

KrzyŒztofiŒzki

23

Febr.

Mor. Marianna KrykŒztałowiczowna An. 4 Sepulta Jn Cæm. S.

Stokli­Œzki

24

Mar.

Mor. Marianna Olszewska Annorum 2 Sepulta Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Trzeciany

24

Mar.

Mor. Antonius Pilecki Annorum 4 Sepultus Jn Cæmeterio Eccl. Stokl.

Karwa­liŒzki

20

Apr.

Mor. G.D. Josephus Danowski Annorum 15 munitus omni­bus Sacramen. Sepultus requiescit Jn Cathacumba Eccl. Stokl.

Stokli­Œzki

20

Apr.

Mor. est Michael Brazionis Annorum 80 munitus omnibus Sacramen. et Sepultus Jn Eccl. Stokliscen.

KrzyŒztofiŒzki

15

Maji

Mor. Eva Czyrkowa Annorum 30 Munita omnibus Sacr. et Sepulta requiescit Jn Cæmeterio Ecclesiæ Stokl.

AgrypiŒzki

2

Aug.

Mor. Rosalia Ludkiewiczowna An. 1mi Sepulta Jn Cæm. Stokl.

PieŒztowiany

14

Aug.

Mor. N. Gackowa Annorum 50 munita omnibus Sacr. et Sepulta requiescit Jn Cæmeterio Ecclesiæ Stokl.

Stokli­Œzki

15

Aug.

Mor. Josephata Braziukiewiczowna An. 1 Sepul. Jn Cæm. Stokl.

KrzyŒztofiŒzki

22

7ber.

Mor. est Marianna Balsewiczowa Annorum 60 munita omnibus Sacr. et Sepulta requiescit Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Olszyniki

28

8ber.

Mor. est Helena Zaleska Annorum 70 munita omnibus Sacramen. Sepulta requiescit Jn Cæm. Ecclesiæ Stokl.

Lepe­lance

29

8br.

Mor. Elisabetha KanaŒzycowna Annorum 3 Sepul. Jn Cæm. Stokl.

Stokli­Œzki

6

9br.

Mor. Mathias Saykiewicz An. 1mi Sepultus Jn Cæm. Eccl. Stokl.

AgrypiŒzki

2

Xbr.

Mor. est Rosalia Wołkowska Annorum 20 munita omnibus Sacramen. Sepulta requiescit Jn Cæm. Eccl. Stokliscen.