Pagrindinis meniu

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija

VIRTUALUSIS ARCHYVAS

   

Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčios  1788 m. mirties įrašai

Anno Domini 1788 Januarius

Stokli­Œzki

4

Jan.

Mor. est David Libertowicz Annorum Circa 60 munitus Omnibus Sacramen. Sepultus requiescit Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Jtem

Eod.

Jan.

Mor. est Marianna Sobeykowna Annorum 40 Munita Omnibus Sacramen. Sepulta Jn Cæm. Ecclesiæ Stokl.

Gayle­kiemie

24

Jan.

Mor. est Mathias Gumin Annorum 60 Munitus Omnibus Sacramen. Sepultus requiescit Jn Cæm. Ecclesiæ Stokl.

Bohda­niŒzki

11

Jan.

Mor. Anna Żurawska Munita Omnibus Sacramen. et Sepulta Jn Cæmeterio Ecclesiæ Stokliscen.

Stokli­Œzki

12

Jan.

Mor. est Casimirus Pawlukonis Annorum 74 Munitus Om­nibus Sacramen. et Sepultus requiescit Jn Cæm. Stokliscen.

Jtem

14

Jan.

Mor. est Joannes Sabukas Annorum 43 Munitus Omnibus Sacramen. Sepultus requiescit Jn Cæm. Ecclesiæ Stokl.

Jtem

Eod.

Jan.

Mor. est Catharina Libertowiczowa Annorum 50 Munita Omnibus Sacr. Sepulta requiescit Jn Cæm. Stokl.

Żelkunce

17

Jan.

Mor. est Catharina Santocka Annorum 25 Munitus Omnibus Sacramen. Sepulta requiescit Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Stokli­Œzki

19

Jan.

Mor. est Thadeus Konopacki Anni 1mi Sepultus Jn Cæm. Stokl.

Jtem

Eod.

Jan.

Mor. est Marianna Pilecka Ann. 1mi Sepulta Jn Cæm. Stokl.

Gayle­kiemie

Eod.

Jan.

Mor. est Magdalena Zwirblewska An. 2 Sepulta Jn Cæm. Stokl.

Stokli­Œzki

20

Jan.

Mor. est Antonius Hermanowicz Annorum 50 Munitus Omnibus Sacr. Sepultus requiescit Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Gayle­kiemie

3

Febr.

Mor. est Anna Guminowna Anni 3 Sepulta Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Jtem

6

Febr.

Mor. est Żygowna Nñe Anna An. 3 Sepul. Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Stokli­Œzki

6

Febr.

Mor. est Thadeus Pilecki Anni 1mi Sepulta Jn Cæm. Eccl. Stokl.

KrasowŒzczyzna

7

Febr.

Mor. est Elisabetha Klimowiczowa Annorum 40 Sepulta Jn Cæmeterio Eccl. Stokl. Munita Sacramen. omnibus

Stokli­Œzki

8

Febr.

Mor. est Rosa Wilkielowna Anni 1mi Sepulta Jn Cæm. Stokliscen.

Stokli­Œzki

16

Febr.

Mor. est Catharina Musiukowa Annorum 60 Munita Omni­bus Sacr. Sepulta requiescit Jn Cæm. Stokliscen.      177 v.

SudwoiŒzki

Eod.

Febr.

Mor. est Magdalena Kuncewiczowa Annorum 40 munita Omnibus Sacramen. Sepulta requiescit Jn Cæm. Ecclesiæ Stokl.

Gayle­kiemie

12

Febr.

Mor. est Vincentius Zwirblewski Anni 4 Sepul. Jn Cæm. Eccl. Stokl.

AgrypiŒzki

27

Febr.

Mor. est Magdalena Dytkiewiczowa Annorum 70 munita Omnibus Sacr. et Sepulta requiescit Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Olszyniki

28

Febr.

Mor. Michael Mostowski Anni 1mi Sepultus Jn Cæm. Eccl. Stokl.

AgrypiŒzki

28

Febr.

Mor. est Cristina WołkowŒka Annorum 70 Munita Omnibus Sacr. Sepulta requiescit Jn Cæm. Eccl. Stokliscen.

Gayle­kiemie

2

Mar.

Mor. est Rosalia Zwirblewska An. 4 Sepulta Jn Cæm. Stokl.

Kielan­ce

19

Mar.

Mor. est Cristina Reyżowa Annorum 30 munita omnibus Sacramen. Sepulta requiescit Jn Cæm. Eccl. Stokliscen.

Stokli­Œzki

21

Mar.

Mor. est Georgius Pilecki Annorum 90 munitus Omnibus Sacramentis Sepultus requiescit Jn Cæmeterio Eccl. Stokl.

FiedoryŒzki

23

Mar.

Mor. est Michael Brazionis Annorum 90 munitus omnibus Sacramen. et Sepultus requiescit Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Jtem

25

Mar.

Mor. est Agatha Matoniowa Annorum 72 munita Omnibus Sacramen. Sepulta Jn Cæm. Ecclesiæ Stokl.

Podre­żyŒzki

26

Mar.

Mor. est Georgius Pakrosnis Annorum 76 munitus omnibus Sacramen. et Sepulta requiescit Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Gayle­kiemie

2

Apr.

Mor. est Elisabetha Sabukowa Annorum 32 munita Omnibus Sacramen. Sepulta requiescit Jn Cæm. Eccl. Stokl.

LikiŒz­ki

14

Apr.

Mor. est Joannes Żadziewski Annorum 58 Munitus Omnibus Sacramen. Sepulta est requiescit Jn Cæm. Stokl.

Fiedo­ryŒzki

15

Apr.

Mor. est Marianna Brazioniowa Annorum 50 Munita Omn. Sacramentis Sepulta requiescit Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Trzeciany

28

Apr.

Mor. est Catharina Czerepowa Annorum 60 Munita Omni­bus Sacramen. Sepulta requiescit Jn Cæmeterio Eccl. Stokl.

Stokli­Œzki

1

Maj

Mor. est Dominicus Żydelis Anni 1mi Sepultus Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Trzeciany

4

Maj

Mor. est Stephanus JanuŒzkowski An. 2 Sepul. Jn Cæm. Stokl.

Goy­ciunce

5

Maj

Mor. est Marianna Szawarnowska Annorum 30 Munita Omnibus Sacr. Sepultus requiescit Jn Cæm. Stokliscen.

Żelkunce

6

Maj

Mor. est Anna Baziulowa Annorum 60 munita Omnibus Sacr. Sepulta requiescit Jn Cæmeterio Stokliscen.

Stokli­Œzki

2

Junij

Mor. est Michael Tulewicz Annorum 60 Munitus Omnibus Sacramen. Sepultus requiescit Jn Cæmeterio Eccl. Stokl.

Żelkunce

Eod.

Junij

Mor. est Mathias Żukowski Annorum 58 Munitus Omnibus Sacr. Sepultus requiescit Jn Cæm. Eccl. Stokliscen.

Stokli­Œzki

11

Junij

Mor. est Georgius Jaskutelis An. 1mi Sepultus Jn Cæm. Stokl.

Jtem

18

Junij

Mor. est Simon Kaziewicz Annorum 40 munitus Omnibus Sacramen. et Sepultus requiescit Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Stokli­Œzki

18

Junij

Mor. est Josephus Małachowiec Anni 1mi Sepultus Jn Cæm. Stokl.

Trzeciany

19

Junij

Mor. est Marianna Milkiewiczowa Annorum Circa 100 munita omnibus Sacr. et Sepulta requiescit Jn Cæm. Stokl.

Lelany

24

Junij

Mor. est Basilius NiewiadomŒki Annorum 4 Sepultus requiescit Jn Cæmeterio Eccl. Stokliscen.

SudwoiŒzki

25

Junij

Mor. est Josephus Szypkiewicz Annorum 60 munitus Omnibus Sacramen. Sepultus requiescit Jn Cæmeterio Ecclesiæ Stokliscen.                                                      178

Fiedo­ryŒzki

1

Julij

Mor. est Edviga Pałeykiowa Annorum 45 munita omnibus Sacr. et Sepulta requiescit Jn Cæmeterio Eccl. Stokliscen.

AgrypiŒzki

1

Julij

Mor. est Michael Cieleski Annorum 70 munitus omnibus Sacr. Sepultus requiescit Jn Cæmeterio Eccl. Stokliscen.

Żelkunce

10

Julij

Mor. est Laurentius Burbul Annorum 40 munitus omnibus Sacramen. Sepultus requiescit Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Olszyniki

Eod.

Julij

Mor. est Joannes Matulewicz Annorum 50 munitus omnibus Sacramen. Sepultus requiescit Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Stokli­Œzki

15

Julij

Mor. est Marianna Gudelowa Annorum 70 munita omnibus Sacramen. Sepulta requiescit Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Fiedo­ryŒzki

29

Julij

Mor. est Josephus Sobeyko Ann. 3 Sepultus Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Olszyniki

Eod.

Julij

Mor. est Agatha Mozolewska Annorum 19 munita Omnibus Sacr. Sepulta requiescit Jn Cæm. Stokl.

Żelkunce

10

Aug.

Mor. est Michael Burbul Annorum 60 munitus Omnibus Sacr. Sepultus requiescit Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Podre­żyŒzki

12

Aug.

Mor. est Martinus Ułaz Annorum 70 munitus omnibus Sacr. et Sepultus requiescit Jn Cæm. Eccl. Stokliscen.

Kielan­ce

16

Aug.

Mor. est Eva Saykowska Annorum 40 munita omnibus Sacr. Sepulta requiescit Jn Cæm. Stokliscen.

Olszyniki

17

Aug.

Mor. est Georgius Danilewicz An. 6 Sepul. Jn Cæmet. Stokl.

Trzeciany

21

7br.

Mor. est Puer Mathias N. unius hebdom. Sepultus Jn Cæm.

Żelkunce

9

8br.

Mor. est Mathias Burbul Annorum 25 munitus omnibus Sacramen. Sepultus requiescit Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Piekie­lany

18

8br.

Mor. est Rosalia RaŒzkiewiczowa Annorum 45 Munita omnibus Sacramen. Sepulta Jn Cæm. Eccl. Stokliscen.

DruskieliŒzki

28

8br.

Mor. est Ursula Ostrouchowna An. 8 Sepulta Jn Cæm. Stokl.

Karkli­niki

16

8br.

Mor. est Magdalena Woyciechowska Annorum 76 Munita Omnibus Sacramen. Sepulta Jn Cæmeterio Eccl. Stokliscen.

Stokli­Œzki

22

8ber.

Mor. est Marianna Pawlukayciowna An. 6 Sepulota Jn Cæm. Stokl.

Stokli­Œzki

28

9br.

Mor. est Casimirus Żydanowicz An. 8 Sepultus Jn Cæm. Stokl.

AgrypiŒzki

6

Xbr.

Mor. est Thomas Walkowski An. 2 Sepultus Jn Cæm. Stokl.

Stokli­Œzki

14

Xbr.

Mor. est Theofila Danisiewiczowa Annorum 92 munita omnibus Sacramen. et Sepulta requiescit Jn Cæm. Stokl.

AgrypiŒzki

24

Xbr.

Mor. est Dominicus Żydanowicz An. 2 Sepultus Jn Cæm. Eccl. Stokl.