Pagrindinis meniu

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija

VIRTUALUSIS ARCHYVAS

   

Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčios  1781 m. mirties įrašai

Anno Dñi 1781

AgrypiŒzki

18

Jan.

Mor. Casimirus Zdanowicz Annorum 70 Munitus Omnibus Sacr. Sepultus requiescit Jn Cæmeterio Eccl. Stokliscen.

Olszyniki

5

Febr.

Mor. Rosalia Matulewiczowna Anni 1mi Sepul. requiescit Jn Cæm.

Wilkiniki

15

Febr.

Mor. Marianna Korzieniewska An. 1mi Sepul. Jn Cæmeterio Stokl.

Stokli­Œzki

24

Febr.

Mor. Marianna Bałdziewiczowa Annorum. 90 Munita Omnibus Sacr. et Sepultus requiescit Jn Cæmeterio Eccl. Stokliscen.

Angliniki

27

Febr.

Mor. Laurentius Szwed Annorum 45 Munitus Omnibus Sacramen. Sepultus est requiescit Jn Cæmeterio Stokliscen.

Wilkiniki

5

Mar.

Mor. Dominicus Korzeniewski An. 3 Sepul. Jn Cæm. Stokliscen.

Żelkunce

11

Mar.

Mor. Simon Burbulis Annorum 16 Munitus Omnibus Sacra­mentis et Sepultus est Jn Cæmeterio Ecclesiæ Stokliscen.

Kielan­ce

22

Mar.

Mor. Bartholomeus Danilewicz Ann. 3 Sepul. Jn Cæm. Stokl.

Stokli­Œzki

24

Mar.

Mor. Martinus Klidzia Anmorum 60 Munitus Omnibus Sacramen. Sepultus requiescit Jn Cæmeterio Ecclesiæ Stokliscen.

PieŒztowiany

27

Mar.

Mor. G. Dña Rosalia Borowska Annorum 70 Munita Omni­bus Sacr. et Sepulta est Jn Cæmeterio Ecclesiæ Stokliscen.

Olszyniki

29

Mar.

Mor. Jacobus Matulewicz Annorum 70 Munitus Omnibus Sacramen.

Fiedo­ryŒzki

31

Mar.

Mor. Martianna LeŒzczynska Anni 3 Sepul. Jn Cæmeterio Stokliscen.

Kielan­ce

6

Apr.

Mor. Cristina Reyżowa Annorum 120 Munita Omnibus Sacramentis Sepul. requiescit Jn Cæmeterio Stokliscen.

Stokli­Œzki

10

Apr.

Mor. Marianna Paulukayciowa Ann. 56 Munita Omnibus Sacramentis et Sepulta requiescit Jn Cæmeterio Eccl. Stokliscen.

Jow­niance

11

Apr.

Mor. Jacobus Monarcho Annorum 30 munitus Omnibus Sacramen. et Sepultus Jn Cæmeterio Ecclesiæ Stokliscen.

AgrypiŒzki

18

Apr.

Mor. Georgius Dundzia An. 1mi Sepultus Jn Cæmeterio Stokl.

Goy­ciunce

19

Apr.

Mor. Dominicus Furmanowicz An. 1mi Sepul. Jn Cæm. Stokl.

Olszyniki

23

Apr.

Mor. G. Dña Anna Benecka Annorum 20 Munita Omnibus Sacramen. et Sepulta Jn Cæmeterio Stokliscen.

SudwoiŒzki

Eod.

Apr.

Mor. Laurentius Bochanowicz Ann. 16 Munitus Omnibus Sacramentis Sepultus est Jn Cæmeterio Eccl. Stokliscen.

Żelkunce

28

Apr.

Mor. Dominicus Burbul Anni 1mi Sepultus Jn Cæm. Stokliscen.

Stokli­Œzki

31

Apr.

Mor. Georgius Winski Annor. 35 Munitus Omnibus Sacramen. Sepultus requiescit Jn Cæmeterio Stokliscen.

Olszyniki

14

Maij

Mor. Catharina Cyngania Anni 5 Sepulta est Jn Cæmeterio Stokl.

WiŒz­niunce

16

Maij

Mor. Josephus Bogdanowicz An. 1mi Sepul. est Jn Cæmeterio Stokliscen.

KrzyŒztofiŒzki

26

Maij

Mor. est Helena Dundziowa Annorum 90 Munita Omnibus Sacr. Sepulta requiescit Jn Cæmeterio Ecclesiæ Stokliscen.

Stokli­Œzki

28

Maij

Mor. Cristina Romanczucka Annorum 70 Munita Omnibus Sacr. et Sepulta est Jn Cæmeterio Ecclesiæ Stokliscen.

Olszeniki

5

Junij

Mor. Adamus Błażewicz An. 1mi Sepultus Jn Cæmet. Eccl. Stokl.                                                                             172

AgrypiŒzki

6

Jun.

Mor. Mathias Arasimowicz Annorum 68 Obijt Subitanea Mor. Absoluta ConfeŒsione et Com. Paschali Sepultus est requiescit Jn Cæmeterio Ecclesia Stokliscen.

Stokli­Œki

11

Junij

Mor. G.D. Joannes Eyster Annorum 46 munitus Omnibus Sacramentis et Sepultus requiescit Jn Cæmeterio Stokliscen.

KrzyŒztofiŒzki

18

Junij

Mor. Eva Stankielowna An. 1mi Sepulta Jn Cæm. Eccl. Stokliscen.

Stokli­Œzki

30

Junij

Mor. Rosalia Woyłokowa Annorum 25 Munita Omnibus Sacramen. et Sepulta est Jn Cæmeterio Ecclesiæ Stokliscen.

Stokli­Œzki

8

Julij

Mor. Martinus ŁakŒztowski Anni 1mi et Sepultus Jn Cæmet. Stokl.

Papsie

14

Julij

Mor. Antonius Ludwinowicz An. 1 et Sepultus Jn Cæm. Stokliscen.

Stokli­Œzki

17

Julij

Mor. Fran. Skorynko Annorum 50 Munitus Omnibus Sacr. et Sepultus requiescit Jn Cæmeterio Ecclesiæ Stokliscen.

Giereykance

20

Julij

Mor. Mathias Randis Annorum 30 Munitus Omnibus Sacramen. et Sepultus requiescit Jn Cæmeterio Ecclesiæ Stokliscen.

AgrypiŒzki

21

Julij

Mor. Andreas Arasimowicz Annorum 12 munitus Omnibus Sacramen. et Sepultus est requiescit Jn Cæmeterio Ecclesiæ Stokliscen.

AgrypiŒzki

25

Julij

Mor. Joannes Narkowski Anni 3 Sepultus requiescit Jn Cæm.

AgrypiŒzki

1

Aug.

Mor. Rosa Chreptowiczowna Ann. 7 Sepul. est Jn Cæmet. Stokl.

Trzeciany

5

Aug.

Mor. Rosa Kondratowiczowna Annorum 20 Munita Omnibus Sacramen. et Sepulta est requiescit Jn Cæm. Eccl. Stokliscen.

Papsie

10

Aug.

Mor. G.D. Kasperska Constantia An. 7 Sepul. Jn Cæm. Stokliscen.

Jtem

11

Aug.

Mor. Catharina Marciloniowna An. 24 Munita Omnibus Sacr. et Sepulta requiescit Jn Cæm. Ecclesiæ Stokliscen.

Stokli­Œzki

17

Aug.

Mor. Marianna Furmanowiczowa Annorum 16 munita Omnibus Sacramen. Sepulta requiescit Jn Cæmeterio Ecclesiæ Stokl.

AgrypiŒzki

Eod.

Aug.

Mor. Martinus Rusiecki Annorum 60 Munitus Omnibus Sacr. Sepultus Requiescit Jn Cæmeterio Stokliscen.

DruŒkieliŒzki

18

Aug.

Mor. G.D. Antonina Ostrouchowna Anni 1 Sepul. Jn Cæm. Stokliscen.

Papsie

Eod.

Aug.

Mor. G. Dñus Joannes Gasperski Anni 2 Sepultus Jn Cæm. Stokl.

Terwi­dance

22

Aug.

Mor. Jacobus ignoti nomine Anni 1mi Sepultus Jn Cæmeterio Stokl.

AgrypiŒzki

23

Aug.

Mor. Simon Dundziło Annorum 40 Munitus Omnibus Sacramen. et Sepultus requiescit Jn Cæmeterio Stokliscen.

Papsie

27

Aug.

Mor. Agatha ŁukaŒzunowna Anni 3 Sepul. Jn Cæm. Eccl. Stoklis.

Giereykance

30

Aug.

Mor. Marianna Zubowiczowna An. 4 Sepul. Jn Cæm. Eccl. Stokl.

Żelkunce

6

7br.

Mor. Thomas Kirklewski Annorum 65 Munitus omnibus Sacr. Sepultus est requiescit Jn Cæmeterio Eccl. Stokliscen.

Stokli­Œzki

10

7br.

Mor. Jacobus Winski Anni 1mi Sepultus requiescit Jn Cæmet. Stokl.

Olszyniki

Eod.

7br.

Mor. G.D. Jacobus Zaleski An. 1mi Sepul. req. Jn Cæm. Stokl.

Piekie­lany

18

7br.

Mor. Marianna Ciwunowiczowna An. 1mi Sepul. Jn Cæm. Eccl. Sto.

Stokli­Œzki

30

7br.

Mor. Catharina KaminŒka An. 65 munita Omnibus Sacr. Sepulta requiescit Jn Cæmeterio Ecclesiæ Stokl.

Stokli­Œzki

5

8br.

Mor. Marianna Kaziewiczowna An. 2 Sepul. Jn Cæm. Stokl.

Piekie­lany

16

8br.

Mor. Marianna Baloniowa Annorum 55 Munita Omnibus Sacramen. et Sepulta requiescit Jn Cæmeterio Eccl. StokliŒcen.

SudwoiŒzki

21

8br.

Mor. est Catharina Żukowna Anni 1mi Sepulta est requiescit Jn Cæmeterio Ecclesiæ Stokliscen.

AgrypiŒzki

30

8br.

Mor. Antonius Balsiewicz Anni N. munitus Omnibus Sacr. et Sepultus est requiescit Jn Cæmeterio Eccl. Stokliscen.

Kielan­ce

5

9br.

Mor. Simon Saykowski An. 4 Sepultus requiescit Jn Cæm.
172 v.

Stokli­Œzki

18

9br.

Mor. Anna Brazioniowna An. 18 munita Omnibus Sacra­men. et Sepulta requiescit Jn Cæmeterio Eccl. Stokliscen.

Żelkunce

19

9br.

Mor. Andreas Gieniewicz An. 19 munitus Omnibus Sacramen. et Sepultus requiescit Jn Cæm. Stokliscen.

Żelkunce

4

Xbr.

Mor. Christophorus Santocki Annorum 45 Munitus Omnibus Sacramen. et Sepultus requiescit Jn Cæmeterio Eccl. Stokliscen.

PieŒztowiany

16

Xbr.

Mor. Josephus BakŒzanski An. 1 Sepul. est Jn Cæm. Stokliscen.

Kielan­ce

23

Xbr.

Mor. Eva Reyżowna An. 3 Sepulta requiescit Jn Cæm. Stokl.