Pagrindinis meniu

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija

VIRTUALUSIS ARCHYVAS

   

Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčios  1777 m. mirties įrašai

Anno 1777

Papsie

3

Jan.

Mor. Eva DaŒzenowna Anni 8 et Sepulta requiescit Jn Cæmeterio

SudwoiŒzki

8

Jan.

Mor. Stephanus Bochanowicz Annor. 20 munitus Omnibus Sacr. Sepultus est requiescit Jn Cæmeterio versus ortus Solis

Kielan­ce

9

Jan.

Mor. Michael Reyżys Anni 1mi Sepultus Jn Cæmeterio Stokl.

Stokli­Œzki

11

Jan.

Mor. Symon Romanczucki Annorum 63 Munitus Omnibus Sacr. Sepultus requiescit Jn Cæmeterio Stokliscen.

Jow­niance

12

Jan.

Mor. Matheus Tołoczko Annorum 24 Munitus Omnibus Sacr. Sepultus est requiescit Jn Cæmeterio Stokliscen.

Stokli­Œzki

21

Jan.

Mor. Benedictus Balonis 3 Anni Sepul. Jn Cæmeterio requiescit

SudwoiŒzki

23

Jan.

Mor. Marianna Dziemidowiczowa Annorum 75 munita omnibus Sacramen. et Sepulta est requiescit Jn Cæmeterio

Kielan­ce

2

Febr.

Mor. est Bartholomeus Reyżys Annorum 80 Munitus Omnibus Sacramen. Sepultus est requiescit Jn Cæmeterio

Żelkunce

Eod.

Febr.

Mor. Mathias Burbul Jnfantulus 1mi Anni Sepultus Jn Cæmeterio

Bohda­niŒzki

12

Febr.

Mor. Laurentius PronaŒzkiewicz Sepultus Jn Cæmeterio requiescit

Stokli­Œzki

13

Febr.

Mor. Antonius Pilecki medium Anni habens Sepul. Jn Cæmeterio

Jtem

17

Febr.

Mor. Joannes Kunkiewicz Jnfan. Sepultus requiescit Jn Cæmeterio

Gay­ciunce

Eod.

Febr.

Mor. Mathias Furmanowicz Anni 5 requiescit Sepultus Jn Cæmeterio

SudwoiŒzki

Eod.

Febr.

Mor. Martinus Żurawski Anni 8 Sepultus requiescit Jn Cæmeterio

Piekie­lany

28

Febr.

Mor. Joannes Bazylewicz Annorum 60 Munitus omnibus Sacramen. et Sepultus requiescit Jn Cæmeterio Ecclesia Stokliscen.

Stokli­Œzki

28

Febr.

Mor. Thomas WoŒzczyło Annorum 23 munitus omnibus Sacr. et Sepultus requiescit Jn Cæmeterio Stokliscen.

SudwoiŒzki

1

Mar.

Mor. Agatha Dziemidowiczowa Anni 1mi Sepul. Jn Cæmeterio requiescit

Jtem

Eod.

Mar.

Mor. Ludovica WiŒzniewska 1mi Anni Sepulta est Jn Cæmeterio requiescit

Dobrowola

2

Mar.

Mor. Marianna Staniewiczowna 1mi Anni et Sepulta est requiescit Jn Cæmeterio versus mediam noctis

Goy­ciunce

3

Mar.

Mor. Joannes Furmanowicz Anni 6ti Sep. req. Jn Cæmeterio Stokl.

SudwoiŒzki

4

Mar.

Mor. Elisabetha Dziemidowiczowa Annorum 35 Munita omn. Sacramen. et Sepulta requiescit Jn Cæmeterio Stokliscen.

SudwoiŒzki

5

Mar.

Mor. Cecilia Dziemidowiczowna Anni 3 Sepulta Jn Cæmeterio Stokl.

Goy­ciunce

7

Mar.

Mor. Georgius Furmanowicz 1 Anni Sepultus Jn Cæmeterio Stokliscen.

SudwoiŒzki

13

Mar.

Mor. Casimirus Dziemidowicz Anni 7 Sep. Jn Cæm. requiescit

OniŒz­kance

16

Mar.

Mor. ThereŒsia PleŒzkuciowna Anni 21 munita omnibus Sacr. et Sepulta requiescit Jn Cæmeterio Stokliscen.

Stokli­Œzki

17

Mar.

Mor. Justina Mikunowna Anni 3 Sepulta Jn Cæmeterio Stoklis.

Giereykance

20

Mar.

Mor. Catharina Wroblewska Anni 56 munita Omnibus Sacr. et Sepulta est Jn Cæmeterio Stokl. versus meridiam

AgrypiŒzki

28

Mar.

Mor. Marianna Żydanowiczowa Annorum 49 munita omnibus Sacramen. et Sepulta est Jn Cæmeterio requiescit

SudwoiŒzki

1

Apr.

Mor. est Marianna Koncewiczowna Annorum 22 Munita Omnibus Sacramen. Sepulta est requiescit Jn Cæmeterio

PieŒztowiany

6

Apr.

Mor. Adamus BakŒzanski Annorum 28 munitus omnibus Sacramentis et Sepultus est requiescit Jn Cæmeterio Stokl.

AgrypiŒzki

16

Apr.

Mor. Mathias KotkowŒki Anni 4 Sepul. requiescit Jn Cæm.

Olszyniki

27

Apr.

Mor. Francisca Rybinska Anni 1mi Sepulta Jn Cæmeterio Stokl.

Gayle­kiemie

30

Apr.

Mor. Josephus WroblewŒki An. 78 munitus omn. Sacr. et Sepultus est requiescit Jn Cæmeterio versus ortus solis

PieŒztowiany

Eod.

Apr.

Mor. Barbara Smolska Anni 2 Sepulta Jn Cæmeterio Stokliscen.

Wilkiniki

10

Maij

Mor. Eva Lisowska Anni 1mi Sepulta requiescit Jn Cæmeterio Stokl.                                                        168 v.

Stokli­Œzki

17

Maij

Mor. Leon Sakowicz Ann. 29 Subitanea morte fatis ceŒsit Sepultus est Jn Cæmeterio Stoklisecn. Ad Cornu M. Altar.

Jtem

22

Maij

Mor. Marianna Winckowna Anni 5 Sepul. Jn Cæmeterio Stokliscen.

Jtem

26

Maij

Mor. Mathias Kaminski Anni 3 Sepultus requiescit Jn Cæm.

Jtem

27

Maij

Mor. Vincen. Sakowicz Anni 1 Sepul. requiescit Jn Cæmeterio Stokl.

Olszyniki

Eod.

Maij

Mor. Helena Olszewska Anni 1 Sepulota sequiescit Jn Cæm. Stokl.

Stokli­Œzki

30

Maij

Mor. Barbara Żydoniowna Anni 1 Sepulta requiescit Jn Cæm. Stokl.

Kielan­ce

Jun.

Mor.

Florianus Saykowski Anni 5 Sepultus requiescit Jn Cæm. Stokl.

Stokli­Œzki

7

Junij

Mor. Marianna Winska Anni 3 Sepulta requiescit Jn Cæm. Stokl.

Jtem

15

Junij

Mor. Casimirus Tulewicz Anni 4 Sepul. requiescit Jn Cæm. Stokl.

Angliniki

18

Junij

Mor. Simon AraŒzkiewicz Annorum 75 Munitus Omnibus Sacramen. et Sepultus requiescit Jn Cæmeterio Stokliscen.

Stokli­Œzki

20

Junij

Mor. Clara Żydanowiczowna Anni 3 Sepul. Jn Cæmeterio Stokliscen.

Jtem

21

Junij

Mor. Casimirus Harmanowicz Anni 4 Sepultus requiescit Jn Cæmeterio S.

WiŒz­niunce

22

Junij

Mor. G.D. Antonius Olszewski Anni 4 Sepultus requiescit Jn Cæm.

Gayle­kiemie

23

Junij

Mor. Martinus Matulewicz Anni 1mi Sepultus requiescit Jn Cæm.

SudwoiŒzki

24

Junij

Mor. Helena Nieciecka Anni 1mi et Sepulta requiescit Jn Cæm.

AgrypiŒzki

28

Junij

Mor. Marianna Rusiecka Anni 1mi Sepul. requiescit Jn Cæmeterio Stokl.

Stokli­Œzki

29

Junij

Mor. Catharina Żyloniowna Anni 1 Sepul. est requiescit Jn Cæm. Stokl.

Wilkiniki

1

Julij

Mor. Catharina Brazioniowa Annorum Circa 40 Munita Omnibus Sacr. Sepulta requiescit Jn Cæmeterio Stokliscen. ad Ecclesiam

Trokie­le

5

Julij

Mor. G.D. Dominicus GawianowŒki An. 1mi Sepul. est Jn Cæm. Stokliscen.

Stokli­Œzki

7

Julij

Mor. Elisabetha Żyloniowna Anni 4 Sepul. est requiescit Jn Cæm.

Jtem

11

Julij

Mor. Nicolaus Harmanowicz Anni 2 Sepul. est requiescit Jn Cæm. Stokl.

KraŒowŒzczyzna

13

Julij

Mor. Magdalena Jasioniowna Anni 2 Sepul. est requiescit Jn Cæm.

Gayle­kiemie

Eod.

Julij

Mor. Agatha Gumbicka Anni 1mi Sepulta est Jn Cæmeterio Stokl.

Wilkiniki

14

Julij

Mor. Francisca Baczkuciowna Anni 1mi Sepul. requiescit Jn Cæm.

Olszyniki

16

Julij

Mor. Marianna Matulewiczowa Annorum 50 et Sepulta est Jn Cæmeterio Ad Ecclesiam Stokliscen.

Stokli­Œzki

18

Julij

Mor. G.D. Onufrius Życki Annorum 13 Munitus Omnibus Sacr. et Sepultus requiescit Jn Cæmeterio ad Ecclesiam Stokliscen.

Kielan­ce

27

Julij

Mor. Marianna Reyżowna An. 13 Munita Omnibus Sacramen. et Sepulta est requiescit Jn Cæm. ad Ecclesiam Stokliscen.

Gayle­kiemie

4

Aug.

Mor. est Marianna Żygowna Anni 1mi Sepul. In Cæm. Stokliscen.

Kielan­ce

5

Aug.

Mor. Laurentius Reyżys An. 18 Munitus Omnibus Sacramen. et Sepultus est Jn Cæmeterio ad Ecclesiam Stokliscen.

KraŒowŒzczyzna

14

Aug.

Mor. Marianna Jasioniowa Annor. 70 Munita Omnibus Sacr. et Sepulta est requiescit Jn Cæmeterio ad Eccl. Stokliscen.

Trzeciany

3

7ber.

Mor. Catharina Milkiewiczowa Annorum 30 Munita Omnibus Sacramen. et Sepulta est Jn Cæmeterio ad Ecclesiam Stokl.

PieŒztowiany

16

7br.

Mor. Michael Bielunas Anni 1mi Sepultus Jn Cæmeterio Stokliscen.

Trzeciany

24

7br.

Mor. Catharina Milkiewiczowna Anni 1mi Sepul. Jn Cæmeterio ad Ecclesiam

Jtem

Eod.

7br.

Mor. Anna Milkiewiczowna Anni 1mi Sepul. Jn Cæmeterio ad Ecclesiam

AgrypiŒzki

27

7br.

Mor. Clara Jurgielewiczowna Anni 1mi Sepul. Jn Cæmeterio ad Eccl.

Stokli­Œzki

1

9br.

Mor. Thomas Wołodkiewicz Annorum 70 Munitus omnibus Sacr. et Sepultus est requiescit Jn Cæmeterio Stokl. versus meridiem

AgrypiŒzki

3

9br.

Mor. Anna Woycianowiczowa Annorum 74 munita Omnibus Sacramen. et Sepulta Jn Cæmeterio Stokl. versus meridiem

Stokli­Œzki

3

9br.

Mor. M. Dñus Josephus Mineyko Anni 1mi Sepultus est Jn Ecclesia Stokliscensi                                                     169

Papsie

Eod.

9br.

Mor. Anna ŁukaŒzunowna Anni 1mi Sepul. Jn Cæm. versus ortis

Podre­żyŒzki

26

9br.

Mor. Joannis Pakrosnis Anni 1mi Sepul. Jn Cæm. Stokliscen.

Wilkiniki

24

9br.

Mor. Elisabetha Lisowska Annor. 55 Munita Omnibus Sacr. et Sepulta est Jn Cæmeterio Stokl. Circa Ecclesiam

Piekie­lany

29

9br.

Mor. Jacobus Mickiewicz Anni 1mi Sepul. Jn Cæmeterio Stokliscen.

Podre­żyŒzki

9

Xbr.

Mor. Marianna Pakrosniowa Annor. 25 Munita Omnibus Sacramen. Sepulta requiescit Jn Cæmeterio Stokl. ad Ecclesiam

Papsie

15

Xbr.

Mor. Catharina ŁukaŒzunowa Annorum 70 Munita Omnibus Sacr. Sepul. requiescit Jn Cæmeterio Stokl. Pænes Eccl.

KraŒowŒzczyzna

22

Xbr.

Mor. Thomas Jasionis An. 5 Sepul. Jn Cæmeterio ad Ecclesiam

Papsie

29

Xbr.

Mor. Agatha Potopowiczowa Annorum 80 Munita Omnibus Sacramen. Sepulta requiescit Jn Cæmeterio Stokl. Pænes Eccl.

Stokli­Œzki

Eod.

Xbr.

Mor. Magdalena Jaskutoniowa Annorum 60 Munita Omnibus Sacramen. et Sepulta requiescit Jn Cæmeterio Stokliscen. ad Ecclesiam