Pagrindinis meniu

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija

VIRTUALUSIS ARCHYVAS

   

Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčios  1773-1775 m. mirties įrašai

Anno Dñi 1773

Stokli­Œzki

6

Jan.

Mor. est Eva Żydanowiczowa et Sepulta requiescit Jn Cæm.

Podre­żyŒzki

7

Jan.

Mor. est Ludovica Kablikaytowna et Sepulta requiescit Jn Cæm.

Olszyniki

15

Jan.

Mor. est Michael Supreyko et Sepultus requiescit Jn Cæm. Stokl.

Gayle­kiemie

9

Febr.

Mor. Puer Felicianus Paren. WroblewŒki Jtem Petrus KlonowŒki et Sepulti Sunt Jn Cæmeterio Stokliscen.

Stokli­Œzki

18

Febr.

Mor. Jacobus Styrna Munitus Omnibus Sacramen. et Sepultus est requiescit Jn Cæmeterio ad Cornu Epistolæ

Podre­żyŒzki

30

Mar.

Mor. Puer Jacobus An. 2 Paren. Jacobi Randis Sepul. Jn Cæmeterio

Gry­piŒzki

-

Mar.

Mor. Simon Ostaszko An. 5 Sepultus est Jn Cæmeterio

Podre­żyŒzki

-

Mar.

Mor. Puer Casimirus Paren. Georgij Klizas An. 7 Sepul. Jn Cæmeterio

Ru­dziŒzki

6

Mar.

Mor. Felicianna Białunska Sepulta requiescit Jn Cæmeterio

Angliniki

16

Mar.

Mor. Andreas Grzybowski Sepultus est Jn Cæmeterio Stokliscen.

Agry­piŒzki

23

Apr.

Mor. Vincentius Puer Paren. Nicolaj Jwanowski An. 4 Sepul. Jn Cæm.

Stokli­Œzki

24

Apr.

Mor. Puella Margarita de Familla Braziukayty Sepul. Jn Cæmeterio

Bołdzieje

5

Maij

Mor. est Cristina Rudziejowa Annorum Circa 80 Sepulta Jn Cæm.

Lepe­lance

27

Maij

Mor. est Jacobus KanaŒzyc et Sepultus est Jn Cæmeterio Stokl.

Jtem

29

Maij

Mor. est Cristina et iter Cristina Jnfantule obierunt Jn Cæm.Sepultæ sunt ad Cornu Evan.

AniŒz­kance

8

Junij

Mor. Franciscus Makowiecki Puer et Sepultus Jn Cæmeterio

Wirkiniki

16

Julij

Mor. est Lucia Szapianska Sepul. requiescit Jn Cæmeterio Stokl.

Wilkiniki

22

Julij

Mor. est Joannes Sobeyko Annorum 40 et Sepul. Jn Cæmeterio Stok.

Olszyniki

7

Aug.

Mor. est Georgius Mackiewicz Munitus Omnibus Sacramen. et Sepultus requiescit Jn Cæmeterio Stokliscen. ad Cornu Ep.

Trzeciany

16

Aug.

Mor. Catharina et Mathias Kędziowie et Sepulti Sunt Jn Cæmeterio requiescit ad Cornu Epistolæ

Żelkunce

19

Aug.

Mor. Puella Catarina Annorum 8 Paren. Joannis Gieniewicz et Sepulta est Jn Cæmeterio ad Cornu Epistolæ

Stokli­Œzki

11

7ber.

Mor. est Mathias ŁakŒztowski munitus omnibus Sacramen. et Sepultus est requiescit Jn Cæmeterio Stokliscen.

 

10

8ber.

Mor. est Helena Dworzecka Vidua Munita Omnibus Sacramen. et Sepulta est Jn Cæmeterio Stokliscen. ad Cornu Evan.

Stokli­Œzki

24

9ber.

Mor. Magdalena Annorum 8 F. Paren. Leo Jgnatowicz Sepul. Jn Cæm. Ecclesia Stokliscen. ad Cornu Evangelij

Anno Doñi 1774

 

5

Jan.

Mor. est Joannes Danilewicz et Sepultus est Jn Cæmeterio Stokliscen.

Podre­żyŒzki

2

Febr.

Mor. Anna Pakrosniowa Sepulta Jn Cæmeterio Stokliscen. Ad Cornu Ev.

Giereykany

13

Febr.

Mor. Sophia Miernikowa et Sepulta est Jn Cæmeterio ad Cor. Evan.

 

16

Mar.

Mor. Anna Gudzianska Sepulta est requiescit Jn Cæmeterio Stokl.

 

19

Mar.

Mor. Joannes Piasecki Annorum Circa 70 munitus Omnibus Sacramen. et Sepultus est requiescit Jn Cæmeterio Stokliscen.

Bołdzieje

24

Mar.

Mor. Puella nñe Constantia Paren. G.D. Joan. Włochowicz et Sepulta est requiescit Jn Cæmeterio Stokliscen.

Gayle­kiemie

30

Mar.

Mor. est Georgius Gumin et Sepultus requiescit Jn Cæmeterio

 

1

Apr.

Mor. Sunt Anna Balonowa et Mathias Danilewicz obierunt Sepulti requiescit Jn Cæmeterio Stokliscen. ad Cornu Epistolæ

 

8

Apr.

Mor. Sunt Catharina Braziukowa et Michael Sobeyko et Sepulti requiscit Jn Cæmeterio nostro Stokliscen.

Trzeciany

12

Apr.

Mor. Matheus Puer Annorum 4 Paren. Geor. Milkiewicz et Sepultus est Jn Cæmeterio requiescit

Jure­wicze

12

Apr.

Mor. est Joannes Hoffman Par. Wysokodwor. munitus Sacramentis et generalis absol. Sepultus requiescit Jn Cæmeterio ad Cornu Evangelij requiescit

Stokli­Œzki

2

Maij

Mortuus est Thomas Styrna Munitus Omnibus Sacramen. et Sepultus requiescit Jn Cæmeterio Stoklisecn.                167

PieŒztowiany

12

Maij

Mor. est Thomas JanuŒzkiewicz migravit de hac Vale et Sepultus requiescit Jn Cæmeterio Stokliscen.

Jtem

11

Junij

Mor. sunt gemini Simon et Rosalia Paren. Michaelis Bielunas Jtem Apollonia Paren. Smolski Om. Sepulti Jn Cæmeterio Stokliscen.

Lepe­lance

4

Julij

Mor. Puella Rosalia Paren. Michael JankowŒki Sepulta Jn Cæmeterio

Gayle­kiemie

21

Julij

Mor. Matheus Kiezun Sepultus est requiescit Jn Cæmeterio Stok.

Giereykance

24

Julij

Mor. Mathias Gierwicki et Sepultus Jn Cæmeterio Stokliscen.

Stokli­Œzki

27

Julij

Mor. M.D. Constantia de Domo Winklerowna Bouffalowa ultimum Vitæ Diem clausit Sepultaq requiescit Trocis apud P.V. Minores de Observan Piarum

AniŒz­kance

15

7ber

Mor. Matheus Puer Paren. Stanislaj RomanowŒki Sepultus est requiescit Jn Cæmeterio Stokliscen.

 

17

8ber.

Mor. Jnfan. Thadeus Paren. Josephi Żydanowicz Sepulti Jn Cæmeterio

Angliniki

9

9ber.

Mor. Elisabetha Salkowska Vir. et Sepul. Jn Cæmeterio Stokl.

 

28

9ber

Mor. Mathias Lisowski et Sepultus est Jn Cæmeterio Stokl.

 

13

Xber.

Mor. est Geor. Monarcho et Sepul. requiescit Jn Cæmeterio Stokl.

Anno Domini 1775

Stokli­Œzki

1

Mar.

Joannes Woyłok Annorum Circa 80 Munitus Omnibus Sacramentis Sepultus Jn Cæmeterio ad Ecclesia ̃

Gayle­kiemie

5

Apr.

Mor. Cristina Żygowa Annorum Circa 60 Munita Sacramen. et Sepulta est requiescit Jn Cæmeterio ad Eccl. StokliŒcen.

DruskieliŒzki

16

Maij

Mor. est Marianna Ostrouchowa Annorum 50 Munita Omnibus Sacramen. et Sepulta Jn Cæmeterio Stokliscen.

Lepe­lance

19

Maij

Mor. est Dorotha JankowŒka Annorum 60 Munita Omnibus Sacramentis et Sepulta Jn Cæmeterio ad Eccl.

 

Eod.

Maij

Mor. Casimirus Hołochwost Ultimum Vitæ clausit munitus Omnibus Sacramen. et Sepul. est Jn Cæmeterio pen. Maius Altaræ

Stokli­Œzki

9

Junij

Mor. Puella Helena Unius hebdis Paren. Jacobi Tulewicz Sepulta Jn Cæmeterio

 

17

Junij

Mor. Martinus BiałunŒki de Circu ̃ fere ̃tia dicta - - - fatis coŒsit Munitus Sacramen. Sepultus Jn Cæmeterio penes Altare maius

OniŒz­kance

28

Aug.

Mor. Agatha Makowiecka Annorum Circa 40 insperata morte Sublata Sepulta Jn Cæmeterio ad Cornu Dextr. altaris maiori

Giedy­nance Par. Użug.

5

8ber.

Mor. est Stephanus Walentynowicz Annorum Circa 70 Munitus Sacramen. pæniten. et Sepultus Jn Cæmeterio Stokl.

Agry­piŒzki

Eod.

8ber.

Mor. Marianna Żydelowa Anni Circa 30 Munita Omnibus Sacramentis et Sepul. Jn Cæmeterio Eccl. Stokliscen.

Mostołtowicze

20

8ber.

Mor. Sophia Kaczynowska Młynarzowa Annorum 50 Munita Sacramen. et Sepulta est requiescit Jn Cæmeterio

Jow­niance

5

9br.

Mor. Magdalena Tołoczkowa Munita Sacramentis pæniten. Sepulta est Jn Campo vel mogiła Jbidem

Stokli­Œzki

6

Xbr.

Mor. Franciscus Braziukiewicz Annorum 2 Sepultus Jn Cæmeterio

Podre­żyŒzki

10

Xbr.

Mor. Joannes Klizas Annorum 50 munitus omnibus Sacramen. et Sepultus est Jn Cæmeterio ad Maius Altare

Poramawie

19

Xber.

Mor. Puella Rosalia hebdom. 12 Paren. G.D. Francisci et Annæ Pliskow Sepulta est requiescit Jn Cæmeterio

Stokli­Œzki

Eod.

Xber.

Mor. Joannes Kurem 1mi Anni Sepultus Jn Cæmeterio Stokliscen.