Pagrindinis meniu

Apie savo protėvius mes norime turėti kuo daugiau įvairių žinių, nes visada įdomu žinoti, kas jie tokie buvo, iš kur kilę, kur gyveno, ką veikė ir pan.

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija

VIRTUALUSIS ARCHYVAS

   


Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
(gimimai, santuokos, mirtys)

Dvarininkas Orvydas (Orvydavičius) 1533 m. pastatė Šilalėje bažnyčią ir ją išlaikė. Įkurta parapija. Šilalės klebonas Jonas Tartila vienas pirmųjų Lietuvoje pradėjo propaguoti reformacines evangelikų liuteronų idėjas, todėl 1536 m. turėjo pasitraukti į Mažąją Lietuvą. Šilalės bažnyčia XVI a. pabaigoje priklausė protestantams. XVII a. pradžioje grąžinta katalikams. Pranas Pilsudskis 1769 m. pastatė naują mūrinę bažnyčią. 1792 m. Jonas Pilsudskis įsteigė altariją. 1829 m. bažnyčia gerokai apdegė. 1830 m. suremontuota. XIX a. veikė parapinė mokykla.

1850 m. parengtas bažnyčios padidinimo projektas neįgyvendintas. Architektas J. Dzekonskis 1897 m. suprojektavo mūrinę bažnyčią. 1900 m. projektas patvirtintas. 1903 m. nugriauta senoji bažnyčia. Klebono prelato B. Pacevičiaus ir kanauninko Pr. Kuodžio rūpesčiu bei parapijiečių lėšomis 1905–1909 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia.

Nuo 2007 m. bažnyčioje tarnauja trys kunigai - kun. Kęstutis Motiejaitis, kun. Mindaugas Alekna ir Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios klebonas, bei Telšių vyskupijos jauniausias dekanas Stasys Toleikis.
Šaltinis - vikipedija

Dokumentams skaityti reikalingas specialus papildinys naršyklei (angliškai "plugin"), kurį galima atsisiųsti iš čia. Jį įdiegę greitai ir lengvai atsidarysite djvu failą kitame lange.

Norėdami matyti visus dokumento puslapius kairėje (panašiai kaip su Adobe Reader), paspauskite paskutinį mygtuką įrankių juostoje. Daugiau apie djvu failus ir jų panaudojimą skaitykite Pagalbos skyrelyje

"Pagalba pradedantiems naudotis djvu failais"

Fotografavo ir dovanojo LGHD narys Vladislovas Jonikas

1667 -1688 m. Gimimo metrikų knyga, Balsių filija

1 2 3
3
Viršeliai
Atvertus knygą I-mo viršelio vidinė paklija

Vartyti knygą

1 Lap. -1672 m. / Lap.10v-11. - 1673 m. / Lap.18v -19. - 1674 m. / Lap.26v-27. - 1675 m. / Lap.34v-35 . - 1676 m. / Lap.40v-41. - 1677 m. / Lap.45v-46. - 1678 m. / Lap.50v-51. - 1679 m. / Lap.56v-57. - 1680 m. / Lap.64v-65. - 1681 m. / Lap.70v-71. 1682 m. / Lap.75v-76. - 1683 m. / Lap.79v-80. - 1684 m. / Lap.84v-85. - 1685 m. / Lap.87v-88. - 1686 m. / Lap.91v-92 . - 1687 m. / Lap.94v-95. - 1688 m.

1683 - 1810 m. Gimimo metrikų knygos

sil1

1683-1740 m.

sil2

1695 - 1710 m.

1695-1710 knygoje lapai  pagal  metus  įrišti  ir  sunumeruoti  ne  iš  eilės.

1695 m.  → Lap. 32,
1696 m.  → Lap. 37,
1697 m.  → Lap. 7  ir  Lap. 43v,
1698 m.  → Lap. 10,
1699 m.  → Lap. ?
1700 m.  → Lap. ?
1701 m.  → Lap. 12,
1702 m.  → Lap. ?
1703 m.  → Lap. 44,
1704 m.  → Lap. 48,
1705 m.  → Lap. 54,
1706 m.  → Lap. 14v,
1707 m.  → Lap. 18v,
1708 m.  → Lap. 23,
1709 m.  → Lap. 26v,
1710 m.  → Lap. 30.

sil3

sil4

1688 - 1735 m.

       
1749

1766-1

Knygoje 1766 - 1790 lapai pagal
 metus įrišti ir  sunumeruoti ne iš eilės.
1766 m. lap. 1 – 5v
1767 lap. 5v – 10
1768 lap. 10 – 17v
1769 lap. 17v – 22v
1770 lap. 22v – 29; 35; 35v.
1771 lap. 29 – 34v; 36 – 39v.
1772 lap. 41 – 50
1773 lap. 51v – 61
1774 lap. 61 – 72
1775 lap. 72v – 82
1776 lap. 82 – 92v
1777 lap. 93 – 100v
1778 lap. 101 – 109v
1779 lap. 109v – 117v
1780 lap. 117v – 127; 172v.
1781 lap. 127v – 137v; 173.
1782 lap. 138 – 147; 173.
1783 lap. 147 – 153; 173; 173v.
1784 lap. 153v – 160v; 173v – 174v.
1785 lap. 160v – 165v; 174v.
1786 lap. 165v – 172.
1787 lap. 172; 175 – 180v.
1788 lap. 181 – 184v.
1789 lap. 184v – 187v.
1790 lap. 40; 40v; 188; 188v.

1782 - 1802

___________________

1791-1

17492 1766-2

1749 - 1766 m.

 

1766-3
1777 - 1809 m. 1766 - 1790 m. 1791 -1810 m. Balsių fil.
       

 

Protected by Copyscape Online Infringement Checker