Pagrindinis meniu

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija

VIRTUALUSIS ARCHYVAS

   


Ukmergės apskrities seniūnijų 1765 m. inventoriai:  1, 2, 3

    Ukmergės apskrities seniūnijų 1765 metų inventoriai / parengė Algirdas Baliulis, Vilnius: Academia, 1994, 185, [2] p.


       Kn. taip pat: [Baliulis A.] Ukmergės apskrities seniūnijų 1765 metų inventoriai, p. 3–5. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 151–185. – Tiražas 800 egz.
       ISBN 9986-08-001-0 

LVIA. SA 18193

Išleista knyga

Ištrauka iš įvado:  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seniūnijos - tai didžiojo kunigaikščio valdos, kurios XVI-XVIII amžiais būdavo duodamos laikyti bajorams už tarnybą (dažniausiai iki gyvos galvos) arba parduodamos už pinigus tam tikram laikui. Seniūnijų laikytojai - seniūnai - turėdavo mokėti į valstybės iždą karo reikalams vadinamąją kvartą - 1/4 visų pajamų. Ukmergėje, kaip ir kitose LDK apskrityse, buvo pilies teismas, tačiau, kaip pažymėta ir Ukmergės seniūnijos inventoriuje, tuo metu ten nebuvo teismams skirto pastato, kalėjimo bei saugyklos žemės ir pilies teismų aktų archyvams. Tuo metu Ukmergės apskritis apėmė didelę teritoriją (dabartiniai Ukmergės, Utenos, Rokiškio, Anykščių, Molėtų, Kupiškio rajonai, dalis Jonavos ir Širvintų rajonų)... 

Nors inventoriai buvo surašyti grynai praktiniams mokesčių rinkimo reikalams, tačiau juose yra ir kitos įvairiapusiškos informacijos, kuri sunkiau prieinama eiliniam skaitytojui, ne visada susipažinusiam su to laikotarpio rankraštiniais tekstais, todėl jie ir skelbiami. Skelbiamuose seniūnijų inventoriuose yra nemažai duomenų LDK miestelių ir kaimų istorijai, genealogijai, demografiniams ir ūkiniams tyrimams (gyventojų pavardės, kiemų skaičius, mokami mokesčiai ir duoklės, kas buvo sėjama dvarų laukuose, ten gaunamas derlius, grūdų ir linų kainos, dvarų pajamos bei išlaidos ir pan.).

  Ukmergės apskrities seniūnijų 1765 metų inventoriai, kaip ir visi kiti LDK to meto oficialūs dokumentai, rašyti lenkų kalba (įterpta nemažai lotynų kalbos žodžių)...Šaltinis

Toliau inventorių sąrašai: 1, 2, 3

 

Protected by Copyscape Online Infringement Checker