Pagrindinis meniu

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija

VIRTUALUSIS ARCHYVAS

   

 

Leliūnų RKB Gimimo, jungtuvių ir mirties įrašų metrikos - 1 psl.

 Priešsantuokinė apklausos knyga

 1794 - 1940 m.

Titulinis lapas Turinys 1 psl. Turinys 2 psl. Knygos achyvinis numeris

Leliiūnų parapija

Istorijos šaltiniuose Leliūnai minimi nuo XVII a. Pirmoji Romos katalikų bažyčia pastatyta 1698 m. Tada Leliūnai priklausė Vyžuonų parapijai. 1788 m. Juozas Pomarnackas, Leliiūnų dvaro savininkas, pastatė antrą medinę 12x28 m2  ploto bažnyčią.  Ji buvusi kryžiaus formos, bokštelyje kabojęs signatūrinis varpelis. Iš lauko pusės lentomis apmušta, viduje šv. Juozapo su kūikėliu Jėumi altorius. Medinėje varpinėje kabojo trys varpai. 1793 m. įsteigta parapija, 1795 m. Bažnyčiai dovanotas valakas žemės, vadinamos Starkiškiu. 1867 m. leista pakeisti supuvusius bažyčos sienojus, pristatyti 2 koplyčias.

Antrajai bažnyčiai supuvus, klebonas kun. Antanas Masaitis senos bažnyčios vietoje 1901-07-16 pašventino kertinį naujos (dabartinės) mūrinės bažnyčios akmenis ir pamatus. Bažnyčia statyta 1901- 1905 m. Ji mišrios architektūros su gotiškais, romaniais ir to laiko moderniais elementais. Projekto autorius - Pakalnių dvaro savininkas ir inžnierius Kuliešius. Statė latvis Anzolis. Plytos degtos Leliūnų ir Sungailiškių dvaruose. Bažnyčios ilgis - 37,5 m, plotis - 21,5 m, sienų aukštis - 15 m, bokšto su kryžiais - 51 m. Dekoravo dailininkai Stakauskas ir Novakauskas. Didžiosios durys ąžuolinės, kitos -  pušinės, langų rėmai geležiniai. Trys altoriai ąuoliniai. Sakykla gotikinio stiliaus. Vargonai nuo 1913 m., dviejų klaviatūrų su 21 balsu, gaminti Karaliaučuje Brunono Goebelio dirbtuvėse. Vieni pirmųjų pneumatinių vargonų Lietuvoje.

Metrikų knygos Leliūnų parapijoje pradžios vesti 1794 m. 1794, 1827 m. jie rašyti lotyniškai, 1828-1848 m. - lenkiškai, 1849-1816 m. - rusiškai, 1917-1918 m. - lotyniškai, o nuo 1920 m. lietuviškai.

Šaltiniai:
1. Kazys Misius, Romualdas Šinkūnas, Lietuvos katalikų bažyčios, Vilnius, 1993
2. http://panevezys.lcn.lt/dekanatai/utenos/leliunai/


Tekstą parengė ir fotografavo metrikas istorikė genealogė Agata Zarunskaitė 

[ Apie Leliūnus - 1 ] 2 ] 3 ] 4 ] 5 ] 6 ] 7 ] 8 ]

Parapijos tikin???apskaitos knyga
1846 - 1848 m.
1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

 

 

Protected by Copyscape Online Infringement Checker