Pagrindinis meniu

Paremkite svetainę SMS žinute

Neieškokite pavardžių ar vardų. Paieškos sistema nesugebės perskaityti ranka rašytų dokumentų, tai Jūs turite daryti patys. Pavardes galima rasti tik Dvarų žinyne

Galima ieškoti tik vietovių pavadinimų.


Mūsų protėvių darbų atminimas arba kitaip kalbant - šeimos genealogija, tampa dabar ypač svarbi, nes kaip niekas kitas tampriai susieja mus su Lietuvos istorija ir tampa tautą vienijančiu ir tėvynės meilę bei po visą platų pasaulį išbarstytų  lietuvių tarpusavio ryšius stiprinančiu faktoriumi. - S.G.

 


Kilmės šaltiniai. Dažnai būna, kad valstietiškos kilmės lietuviui sunku sukurti kelių šimtų metų genealoginį medį.

 

 

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija

VIRTUALUSIS ARCHYVAS

   

 
 
Pagalba -  djvu failai

Gyventojų sąrašai

Aukštaitijos

Balninkų RKB Įvairūs raštai, 1895-1905 m. (djvu), bažn. - Molėtų raj..
Balninkų RKB katalikų sąrašai, 1910 m. (djvu), bažn. - Molėtų raj.
Ceikinių RKB parapijiečių sąrašas, 1845 m.
(djvu)
Krekenavos:
    Gimusiųjų sąrašai 1812 -1845 m. (atsisiųsti) *
     Susituokusiųjų sąrašai 1828-1834 m.(atsisiųsti)*
     Susituokusiųjų sąrašai 1835-1869 m.(atsisiųsti)*

Leliūnų priešantuokinė apklausos knyga
Siesikų RKB parapijiečių sąrašas, 1866 m. (djvu)
Skiemonių RKB parapijiečių sąrašai 1954-1955 m. (djvu)

Dzūkijos

Alytaus rajonas
Daugų RKB parapijiečių sarašai (djvu : 1853-1856, 1866;)

Suvalkijos

Vilkaviškio (Šunskų RKB)
    Gimusieji 1810 m., 1811 m. - djvu
    Mirusieji 1810 m., 1811 m., 1822-1830 m., 1831-1838 m. - djvu
Valkininkų -1909 metais priėusių išpažinties ir priėmusių komuniją asmenų sąrašas,
Valkininkų  - lenkiškai kalbančių gyventojų sąrašas, sudarytas 1913 m.

Žemaitijos

Adakavo RKB  parapijiečių sąrašai, 1845 m. (djvu)
LGHD VA / Janapolio, Laukžemės, Lenkimų,  Mosėdžo, Onuškio parapijiečių sąrašai 1840-1845 m. (djvu)
Kaltinėnų RKB parapijiečių sąrašai (djvu)
Sedos RKB parapijiečių sąrašas (djvu)
Šakynos RKB parapijos gyventojų- katalikų sąrašas, 1844 m. (djvu)
Telšių RKB ir filijų tikinčiųjų sąrašas (djvu). LVIA  F.696. Ap.2, byla 968,  l.1-101
Telšių gyvenviečių,  kaimų, dvarų ir palivarkų sąrašas (djvu). LVIA  F.696. Ap.2, byla 968,  l.1-101
Tirkšlių RKB parapijiečių sąrašas, 1845 m. (djvu)
Upynos RKB (Šilalės raj.) Škaplierių brolijos 1738-1802 m. narių sąrašai (djvu)
Žemaičių vyskupystės 1845 - 1847 m. gyventojų sąrašai (Batakiai, Betygala, Gaurė, Girdiškės, Kantaučiai, Kelmė, Kražiai, Kruopiai, Kurtuvėnai, Pagramantis, Pašilė, Pikeliai, Plateliai, Plungė, Šilalė, Šiluva, Skaudvilė, Skirsnemunė, Švėkšna, Teneniai, Tytuvėnai, Tverai, Vėžaičiai, Vilkijos Raudondvaris, Žemalė, Žvingiai)
Židikų Romos katalikų filijinės bažnyčos tikinčiųjų sąrašas (djvu)

Bajorų sąrašai

Bajorų sąrašai (Bajorystės tvirtinimas - giminių pavardės iš P raidės)
Lydos bajorų sąrašai

Inventorius

Daugų seniūnijos inventorius (djvu)
Kupiškio seniūnijos 1798 m.
Palangos  seniūnijos inventorius, 1756 m. (djvu)
Pienioniųseniūijos Anykščių rajone inventorius  1 dalis,1798 m. (djvu)
Pienioniųseniūnijos Anykšičių rajone inventorius  2 dalis, 1798 m.  (djvu)
Ukmergė apskrities seniūijų 1765 m. inventoriai


Tremtinių sąrašai

Kupiškio rajonas, 1941-1952 m.

ИМЕНА СИБИРСКИХ КАТОЛИКОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА - 19 a. katalikai, gyvenantys Sibire
(Томская, Тобольская, Енисейская губернии, часть Средней Азии)
согласно метрическим книгам римско-католических приходов