Pagrindinis meniu

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija

VIRTUALUSIS ARCHYVAS

   


1798 -1812 metų bajorystės patvirtinimai bajorams,
kurių pavardė prasideda P raide.

Подтверждения дворянства 1798-1812 годов дворянам,
фамилии которых начинаются на букву П.

 

 

 

Byloje sunumeruota 212 lapų Genealogųdraugija turi visą bylą skaitmeninėje laikmenoje.

Pateikiame esančių šioje byloje bajorų dokumentų titulinius puslapius su herbais (arba be jų) pagal pavardes.

 

Šaltinis LVIA F 391-7-4095
Fotografavo Česlav Malevskis


File of nobles legitimation in year 1798-1812 (Surname from letter P). Genealogy Society maintain digitilized file. We present titles of  pages of all included families with their coat of arms, where they are.


В деле пронумеровано 212 листов. Общество генеалогов имеет все дело в оцифрованном виде. Представляем титульные листы всех, находящихся в этом деле, дворянских дел с гербами (или без них) по фамилиям.

Resources: LVIA F 391-7-4095
Fotos by Ceslav Malevskis

 

 

1 psl. ir kiti  
 
  3 psl.
 

5 psl.

 

7 psl.

 

Archyve sudėti tik pavardžių pirmieji puslapiai. Jei reikalingi kiti puslapiai, prašome kreiptis į administratorę

Protected by Copyscape Online Infringement Checker