Pagrindinis meniu

 

 

Kilmës ðaltiniai. Daþnai bûna, kad valstietiðkos kilmës lietuviui sunku sukurti keliø ðimtø metø genealoginá medá.

 

 

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija

VIRTUALUSIS ARCHYVAS

   

 

Punsko parapijos metrikai

Suvalkijos pietvakarių kampo gyventojai, neišlikus jų krašto carinių laikų bažnytinėms metrikoms (Kalvarijos, Liudvinavo, Bartninkų, Gražiškių, Vištyčio, Pajevonio parapijos),  yra nuskriausti galimybe sudaryti išsamius šeimos genealoginius medžius, nors galima ieškoti kitokio pobūdžio istorinių šaltinių. O regionas labai įdomus, kur visais laikais maišėsi genai, tautybës, religijos ir valdžios. Ir štai Genealogų draugijos pokalbių svetainėje pasirodė žinutė, būk tai Punsko klebonijoje yra Kalvarijos parapijos metrikai ir kažkas jas matë ir net sėkmingai pasinaudojo.  Tai buvo sensacinga žinia po tiekos nesėkmingų bandymų surasti šio krašto metrikas. Susidomëjimas buvo nemažas, ir aš, tiek slapta vildamasis sužinoti savo paties protėvius, tiek Genealogų draugijos paskatintas išsiaiškinti tiesą, 2009 m. leidausi kelionėn į Punską.

Buvau maloniai priimtas parapijos ganytojų, man buvo parodytos visos turimos knygos ir paaiškėjo, kad Punsko parapijos ganytojai  disponuoja tik  PUNSKO PARAPIJOS METRIKŲ KRIKŠTO, SANTUOKOS ir MIRTIES KNYGOMIS,   pradedant maždaug 1850/1860  metais  ir „jaunesnėmis“.  Jokių  kitų parapijų knygų, įskaitant dabartinės Lietuvos teritorijos bažnyčių, Punske NĖRA. Aš kalbu apie knygos institucinę kilmę, t.y. apie bažnyčią, kurioje metrikų knyga buvo sudaryta.

Mano manymu nesusipratimas kilo dėl nespecialistų laisvai traktuojamo žodžio „parapija“ ir nesusigaudymo istorinėje geografijoje. Kažkas rado savo protėvių, gyvenusių  19-tame amžiuje Kalvarijos parapijoje, santuokos metriką, sudarytą gretimoje Punsko bažnyčioje ir tai buvo  „sugedusio telefono“ pradžia. 

Visgi dabartinės Lietuvos teritorijos pasienio ties Punsku gyventojai turi viltį  rasti protėvių metrikas Punske, kadangi, kaip man paaiškino, Punsko parapijos ganytojai, 19-tame amžiuje Punsko parapija buvo daug platesnė ir jos teritorija, atrodo, apėmė keletą dabartinės Lietuvos teritorijos pasienio kaimų. Esu įsitikinęs, kad Punsko ganytojai mielai padės tiems, kas turi tokį rūpestį. Parapijos ganytojai, žinoma, kalba lietuviškai.
Jų leidimu  LGHD Virtualiame archyve skelbiame Punsko parapijos keletos metrikų knygų pavardžių rodyklių. 19-to amžiaus metrikai surašyti pagrinde rusiškai, todėl pavardės ir vardai iškraipyti.

Vilius BOTYRIUS, LGHD tarybos narys

Punsko parapijos 1888 m. jungtuvių metrikiniai įrašai
 

Punsko metrikos1 Punsko metrikos2 Punsko metrikos3