Pagrindinis meniu

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija

VIRTUALUSIS ARCHYVAS

   

 

Pasvalio kaimų ir miestelių sąrašas / Gimusių vaikų vardai
1697-1772 m.

Lokalinės praeities tyrinėtojams gal kiek pravers kaimų ir miestelių sąrašas (čia jų randama virš devynių dešimčių) su nuoroda į 1697-1699 m. m. krikštytus vaikus:

 

1697

1698

1699


Viso

Andriūnai

 

1

 

1

Aukštikalniai

 

1

 

1

Baluškiai

2

1

 

3

Barklainiai

2

1

 

3

Baukai

3

1

 

4

Berčiūnai

0

1

 

1

Biliūnai

   

1

1

Burgėnai

1

   

1

Čižiškiai

   

1

1

Dabužiai

1

   

1

Daučkėnai

   

1

1

Daujėnai

3

1

1

5

Daukšogala

1

1

 

2

Diliauskai

2

2

1

5

Garadiškis

 

1

 

1

Girniūnai

1

2

1

4

Girsūdai

2

5

2

9

Grįžtelis

 

1

 

1

Grūžiai

 

1

2

3

Gudgalis

 

1

 

1

Gustoniai

1

1

 

2

Juodmaciai

1

3

1

5

Kaupelis

 

1

 

1

Kildiškis

   

1

1

Kirdoniai

 

1

 

1

Kraučiškis

 

1

 

1

Krinčinas

2

 

1

3

Levaniškis

3

1

 

4

Ličiūnai

   

2

2

Liukpetriai

 

1

2

3

Ližiai

4

1

3

8

Maliupai

1

2

 

3

Mediniai

7

3

5

15

Melėnai

 

1

 

1

Mekšūnai

 

1

1

2

Mekšriai

   

1

1

Mickiškis

1

   

1

Migoniai

3

 

1

4

Načioniai

3

4

5

12

Našlėnai

1

   

1

Nemeikšiūnai

1

1

 

2

Norgėlai

1

   

1

Nairiai

2

3

5

10

Paberžis

1

1

1

3

Pajiešmenė

 

2

1

3

Palėvenė

 

1

2

3

Pamiškė

   

1

1

Pamūšis

1

1

 

2

Papyvesiai

5

3

2

10

Pasvalys

33

36

35

104

Pervalkai

3

4

1

8

Petrašiškis

   

1

1

Puodžiai

 

1

 

1

Puškelis

   

1

1

Putriai

2

2

2

6

Putrelė

   

1

1

Raguviai

2

6

9

17

Rajūnai

6

2

8

16

Raubonys

1

1

1

3

Rimkūnai

1

   

1

Ruškeliai

2

   

2

Saboniai

1

   

1

Sereikiškis

1

   

1

Sindriūnai

3

3

3

9

Skėriai

2

1

1

4

Skrebotiškis

1

   

1

Smilgiai

4

   

4

Sodeliškis

1

1

 

2

Žoliškiai

1

   

1

Stačiūnai

4

1

1

6

Stasiškiai

   

1

1

Stimbiriškis

 

1

 

1

Suntautai

 

1

 

1

Šimoniai

5

6

4

15

Šlamai

1

   

1

Šunkiškiai

2

1

6

9

Talačkoniai

11

4

1

16

Telžiai

 

1

1

2

Tetervinai

7

4

4

15

Titkoniai

   

1

1

Trečioniai

 

1

1

2

Upytė

 

1

 

1

Ustukiai

2

3

7

12

Užustukiai

   

1

1

Vainekoniai

1

1

4

6

Varžos

1

   

1

Vaidžiūnai

2

3

2

7

Vytartai

3

4

 

7

Žadeikėliai

1

2

 

3

Židoniai

0

1

 

1

Jei pažiūrėtume, kiek kūdikių gimė vien Pasvalio miestelyje, tarkim pirmaisiais XVIII amžiaus metais, tai apytikriai gautume tokį vaizdą:


1701 m. gimę miestelėnai

1702 m. gimę miestelėnai
 1. Andrius Nakvosas
 2. Barbora Martynaitė
 3. Barbora Perkopaitė
 4. Dorota Dmukovska
 5. Dorota Petrėnaitė
 6. Elizabeta Pūkytė
 7. Eufrozina Devynergytė
 8. Ieva Avižėlaitė
 9. Ieva Bagdonaitė
 10. Ieva Čivilytė
 11. Ieva Keinėnaitė
 12. Ieva Kudlėnaitė
 13. Jokubas Kuodzevičius
 14. Jonas Kudyba
 15. Jonas Povilaitis
 16. Jonas Rutkus
 17. Juozapas Blėkas
 18. Juozapas Vilkuodegis
 19. Jurgis Blažiejus
 20. Jurgis Tomaitis
 21. Katrė Bildulytė
 22. Katrė Bokštaitė
 23. Katrė Čaplinskaitė
 24. Katrė Lukošiūnaitė
 25. Katrė Perkopaitė
 26. Katrė Strukėnaitė
 27. Katrė Zaparonska
 28. Laurynas Augas
 29. Laurynas Šuturlis
 30. Ludvikas Zankevičius
 31. Magdalena Krištopėnaitė
 32. Marijona Račkovska
 33. Marijona Viberovič
 34. Mykolas Latvaitis
 35. Mykolas Šaltis
 36. Ona Bžozovska
 37. Ona Dovydaitė
 38. Ona Martinaitytė
 39. Ona Spragėnaitė
 40. Ona Zuokaitė
 41. Petras Povilonis
 42. Pranciškus Kuodzevičius
 43. Pranciškus Kazakonis
 44. Stanislovas Jakavičius
 45. Stanislovas Mikalojūnas
 46. Steponas Varželė
 1. Agota, vargšo duktė
 2. Andrius Šlamas
 3. Andrius Zacharijošius
 4. Baltrus Uparnaitis
 5. Barbora Dovydaitė
 6. Barbora, čigono duktė
 7. Elena Povilonytė
 8. Ieva Paukštėnaitė
 9. Jonas Bendzinskas
 10. Jonas Levickas
 11. Jonas Morkūnas
 12. Juozapas Kūčėnas
 13. Juozapas Morkavičius
 14. Juozapas Morkūnaitis
 15. Juozapas Starkus
 16. Juozapas Ulbikas
 17. Jurgis Karčiauskas
 18. Jurgis Šarkanėlis
 19. Jurgis Vareika
 20. Katrė Klimantaitė
 21. Katrė Makolėnaitė
 22. Kazimieras Burbulis
 23. Kazimieras Dmukauskas
 24. Kazimieras Sokolskis
 25. Kazimieras Žydela
 26. Konstancija Martusevičiūtė
 27. Konstancija Vaidilaitė
 28. Kristina Bačinskaitė
 29. Kristoforas Monkevičius
 30. Magdalena, vargšo duktė
 31. Marijona Drobaitė
 32. Marijona Kunigonytė
 33. Martynas Rutkickas
 34. Matas Kubilis
 35. Melchioras Martusevičius
 36. Mykolas Čaplinskas
 37. Mykolas Čivilis
 38. Mykolas Ruckonis
 39. Motiejus Dymna
 40. Motiejus Liaudanskas
 41. Ona Kaziemekonytė
 42. Ona Paulauskaitė
 43. Ona, padegėlio duktė
 44. Petras Dievinčiulis
 45. Petras Juozonis
 46. Sofija Bendulytė
 47. Sofija, malūnininko duktė
 48. Stanislovas Dirsė
 49. Stanislovas Karas
 50. Tamošius Dulkėnas

......Iš trumpų knygos pastabėlių galima susidaryti vaizdą apie socialinę gyventojų padėtį. Dominuoja paprasti žmoneliai – valdiniai, valstiečiai. Atskirais atvejais pažymėti elgetos („pauper”), visada – kilmės žodžiai „magnificus dominus” (kilnybė), „dominus” (mylista, ponas), sykį – vėliavininkas (Andrius chorązy Čapas), kartą krikštatėviu buvo pats Upytės maršalka Aleksandras Podbereskis, didžiulės Krinčino valdos savininkas. 1698 metų vasario 21 dienos įrašas rodo, kad Stanislovas Aleksandras Pučinskis jau nebe kamendorius, o Pasvalio bažnyčios klebonas. Dvyniai pažymėti žodžiu „gemellos” (lot.), o nesantuokiniai vaikai įvardinti žodžiu „illegitimithori”. Įdomi Stanislavo Bembizos pavardė, primenanti neseną tėvo ar senelio pravardę, prilipusią greičiausiai dėl tikėjimo dalykų. Pagrindinė žmonių masė yra Pasvalio parapijiečiai, retsykiais pasitaiko ir iš kitų parapijų kaimų, kaip antai, Trečionių, kur dauguma gyventojų buvo evangelikai, Raubonių, Suntautų, Ličiūnų, Krinčino, Pajiešmenės ir kt.

...pačioje knygoje daugybė klaidų ir netikslumų, kartais vikaras nesugebėdavo suprantamai užrašyti ne tik žmogaus pavardės, bet ir kaimo, iš kurio anas atvyko. Todėl ir, tarkim, Pervalkų kaimo užrašymas varijuoja nuo Pervalcis, Pelualcis, Przewłok iki Przewalcis, Przewałki ir galų gale Parwalki. O ką jau kalbėti apie išblukusias, nuplyšusias ar pradurtas perveriant knygą vietas, kurios jau amžiams palaidotos, nes nebeperskaitysi to, ko nėra.

Teturėjau norą priminti pasauliui, kad dar gyvena tokia sena senutėlė Pasvalio bažnyčios knyga, laukianti savų magistrantų ir doktorantų, sunkiai ir ilgai ją, o paskui ir kitas, vėlesnes, tyrinėsiančių, kurią pradėjo rašyti 1697 metų sausio 13 dieną kunigas Stanislovas Pučinskis ad populi et Dei Gloriam...

Algimantas Krinčius
2004.IV.10.