Pagrindinis meniu

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija

VIRTUALUSIS ARCHYVAS

   


Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos
 jungtuvių įrašai 51-100 (1697-1729 m.)

 

51

IV.27.

Iacobus Kalwienis de Lizis cum Agnetha Tamulicia de Baucis

Paulus Iasiunas de Baucis Petrus Adomaytis de Lizis

52

V.20.

Nicolaus Walulonis de Bałuszki cum Marianna Caraliuczia de Girsudis

Ioseph Winsławaytis de eadem

53

VI.22.

Ioannes Martinaytis Kuprawicz de Pomusis cum Marianna Czapicia de Popivesis

Andreas Diendiras de Titkanis et Adamus Waraszkiewicz de Popivesis

54

24.

Iosephus Gudonis de Iodmacis cum Cristina Czapaycia de Pomusis

Thomas Rymonis de Iodmacis Casimirus Gudonis de Iodmacis

56

VII.2.

Stephanus Motieiunas de Thołockanis cum Anna Macenowska de Posvolis

Christophorus Morkunas et Mathies Wołodkiewicz de Popivesis

57

VII.12

Casimirus Baniulonis de Szymanis cum Marianna Danielenia de Medinis

Christophorus Iononis de Medinis et Simon Dubicki de Szymanis 4

58

20.

Stanislaus Szymienas de Poszkoniscis cum Catharina Gabrucia de Puygis

Andreas Napitenas de Poszkonis et Casimirus Gasiunas de Poszkonis

59

20.

Gabriel Ionionielis de Puygunis cum Catharina Kikaycia de Poszerewkscis

Paulus Uszkuris de Widugiris et Petrus Wincunas de Peygunis

60

27.

Symon Ianiukonis de Mażionis cum Dorothea Łazarewiczowna de Posvolis

Nicolaus Diewinczulis de Posvolis et Casimirus Czynczynowicz de Posvolis

61

VIII.
17

Petrus Mikołaiunas de Polepis cum Helena Zameytaycia de Poieszmianis

Georgius Pietruszkonis de Poieszmianis et Iacobus Iononis de Poieszmianis

62

X.5.

Casimirus Petronis de Żyzmor cum Anna Petrulicia de Tetirwinow

Petrus Patronaytis de Zizmorow et Iacobus Petralenas de Teterwinow

63

5.

Michael Iacubonis cum Anna Markowa

Andreas Łukaszunas omnes de Vitortis

64

5.

Matthias Kilpanionis de Tetirwinis cum Anna Aklicia de Przewłok

Nicolaus Awizeła de Posvolis

65

5.

Laurentius Simonowicz cum Regina Stimanaycia de Tołocensis

Samuelius Szymaytis Casimirus Pikmewicz de Poswolis

66

19.

Dnus Adalbertus Iurewicz cum Dna Catharina Elzbutowna ambo de Raiunis

Dnus Ioannes Micewicz de Raiunis et Laurentius Woydatt de Raiunis 4 v.

67

26.

Ioannes Szałciewicz de Posvolis cum Anna Ulbikiewiczowna de Auksztikalnis

Casimirus Czynczynowicz de Posvolis et Martinus Ienielonis de Posvolis

68

XI.1.

Iosephus Thomaszunas de Pontakis cum Barbara Kibildicia de Miganis

Casimirus Ionuszonis de Gostanis Iosephus Thomaszunas de Pontakis

69

2.

Simon Iurgionis de Roguuis cum Sophia Mikałaiucia

Ioannes Matułenas et Christophorus Załwenas o[m]nes de Roguuis

70

9.

Matheus Zakrenas de Miganis cum Helena Poiesiucia de Miganis

Stephanus Siemaszkiewicz et Andreas Siemaszkiewicz omnes de Miganis

71

23.

Paulus Mathiekaytis de Woszcis cum Anna Bindzaycia de Sodaliscis

Christophorus Lisowski de Woytkanis et Thomas Bindza de Sodaliscis

72

23.

Iacobus Pawiłonis de Gulbin cum Agatha Kristinajcia de Poieszmienie

Casper Iakonis de Poieszmenie

73

26.

Stephanus Puiniunas cum Catharina Pomarnacka

Stanislaus Wyborowicz et Martinus Puyniunas omnes de Posvolis

74

27.

Matheus Padziewicz de Dokszagolis cum Marianna Feldoffowna de Dekszagolis

D. Adalbertus Otta de Dekszagolis et Christophorus Teldorz de Dokszagolis

75

29.

Michael Sadkowski de Iurgianis cum D.Cristina Zakiewiczowa de Raiunis [December vacatt]

D. Nicolaus Żakiewicz de Raiunis D. Casimirus Żakiewicz de Raiunis

76

1699.
I.16.

Petrus Iodzienis de Giedziunis cum Lucia Leparska de Szunkiszcis

Nicolaus Budrewicz de Geylanis Laurentius Iodzienis de Giedziunis 5

77

16.

Petrus Preykszta de Gostanis cum Elizabetha Gasiunaycia de Miganis

Iosephus Motiekaytis de Gostanis et Adalbertus Gasiunas de Gostanis

78

16.

Georgius Wayciulunas de Gostanis cum Sophia Kałweycia de Punkris

Iosephus Motiekaytis de Gostanis et Iosephus Waytiekaytis

79

25.

Andreas Palulonis de Naris cum Catharina Walucia de Teterwinis

Georgius Gasiunas de Putris et Thomas Palulonis de Naris

80

25.

Barthołomeus Palulonis de Sindrunis cum Anna Matulicia de Sindrunis

Adalbertus Baukionis de Sindrunis et Laurentius Matulonis ibide de Sind

81

II.23.

Georgius Kaupenas de Koupelis cum Catharina Miliwienia de Szymanis

Christophorus Maksztikaytis de Szymanis et Kucas Ząsinaytis de Szymanis

82

24.

Petrus Iakowicz de Szymanis cum Catharina Sztrunkowna de Palatinata Vilnensis

Stephanus Iozenas de Koupelis et Ioannes Iwaszkiewicz de Posvolis

83

III.1.

Casimirus Piatrenas cum Helena Iurgicia

Stanislaus Puniunas et Stephanus Pietronis omnes de Roguuis

84

1.

Gasper Balkiawicz de Posvolis cum Anna Ionaycia de Gostanis

Nicolaus Giegiecki de Sabanis et Andreas Mikołaiunas de Gostanis

85

V.1.

Andreas Rakszenas de Skietaris cum Anna Stapulicia de Thołoczkanis [Maius vacat]

Andreas Powiłuckonis de Thołockanis et Adamus Badienas de Staciunis 5 v.

86

29.

Ioannes Czupłaytis cum Felicitate Dinderaycia

Casimirus Iasielunas et Iosephus Simanonis omnes de Titkanis

87

VI.7.

D. Michael Rapacki de Popivesis cum D. Anna Witortowna de Vitortis

D. Martianus Gineyt de Popivesis D. Ioannes Wołodkiewicz de Popivesis

88

29.

Georgius Iakubonis de Roguuis cum Cristina Iakabaycia de Barkłenis

Ioannes Mathułenas de Roguvis et Casimirus Pietronis de Roguuis

89

30.

Paulus Deguczonis de Poria cum Barbara Ionayczia de Sawdagoła

Georgius Mickus cum Agnete Martynayczia de Sawdogoła uterq

90

VII.1.

Alexander Dawidowicz cum Anna Kruszaycia

Iacobus Woydwiłł et Georgius Nakwas omnes de Posvolis

91

12.

Petrus TuzIurgaytis de Titkanis cum Anna Daydaycia de Grikpielis

Casimirus Iasielunas de Titkanis et Nicolaus Iurgienas de Grikpielis

92

18.

Casimirus Łaurynaytis cum Marianna Weymazycia

D.Ludovicus Duszman et Ioannes Skurka de Posvolis alij omnes de Thołoczkanis

93

VIII.
23

Antonius Strukienas de Posvolis cum Anna Łukoszaycia de Nares

Ioannes Szałtienas de Posvolis et Christophus Protasewicz de Posvolis

95

29.

Gaspar Cziwil[u]szkuris cum Anna Szawczuycia de Posuol

Mathias Waycziulunas de Skieranie [94 įrašytas krikštas ir išbraukta] 6

96

IX.27.

Martinus Płaraszunas de Posuol cum Anna Łukaszaycia de Skiery

Casimirus Awizeła de Poswol

97

X.4.

Petrus Pałowski et Catharina vidua

Ionnes Ladinski Stephan Lewicki de Poswole

98

4.

Casimirus Mikałoiunas de Roguwie cum Barbara Stasiucia de Girniuny

Nicolaus Runiunas de Raguw

99

25.

Stephanus Taszczołd de Woynikany et Catharina Narkiewiczowna de Witrty

Andreas Tumkiewicz de Woynikany

100

25.

Venceslaus Pompatis Vieług de Iurgiany cum Anna Karulucia de Żedeykie

Georgius Gieciewicz

 

25.

Thomas Drobuzenas de Szymance et Catharina Smilgicia de Poperie

Casper Iakubaytis de Szymanie