Pagrindinis meniu

 

 

Kilmės šaltiniai. Dažnai būna, kad valstietiškos kilmės lietuviui sunku sukurti kelių šimtų metų genealoginį medį.

 

 

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija

VIRTUALUSIS ARCHYVAS

   

 

Lotynų - lietuvių kalbų žodynėlis
prie Stakliškių jungtuvių ir mirties metrikų knygos

1mi (primi) anni– pirmų metų
6 dierum – šešių dienų
7ber (september) – rugsėjis
8ber (october) – spalis
9ber (november) – lapkritis
ab marita – iš pačios pusės
ad Altare – prie altoriaus
ad cornu Epistole – Epistolos, t.y. dešinėje bažnyčios pusėje, žiūrint į altorių
ad cornu Evangelij – Evangelijos, t.y. kairėje bažnyčios pusėje
ad fenestra Sacristiæ – prie zakristijos lango
ad fornicis Ecclesiæ extra Altare maius fenestrum – prie skliauto už didžiojo altoriaus lango
ad Majus Altare – didžiojo altoriaus pusėje
ad portam Cæmeterij – prie šventoriaus vartų
ætatis – amžiaus
ætatis provecta – pagyvenęs
alias (Szynder alias Szwed) – kitaip (Šinderis kitaip Švedas)
ambo – abu
annor[um] – metų
annor[um] duaru[m] – dviejų metų
anticipative insperatæ – iš anksto nesitikint
benedixi – laiminu
campanarius – varpininkas
campo vel mogiła – kapas (lot. ir lenk.)
capitaneus Stokliscensi – Stakliškių seniūnas
civis – miestietis
contraxerunt matrimonium – susituokė
cum – su
de – iš
de civitate Stokliscensis – iš Stakliškių miestelio
ebriosus – girtuoklis
eod[em] – tą pačią (dieną)
et – ir
ex febri – nuo karštinės
famulus aulæ – dvaro tarnas
forte – galbūt
fuerunt – buvo
hebdomadarum – savaičių
ibidem – ten pat
improvise – netikėtai
in cæmeterio – šventoriuje
in campo – kape
in convalle – slėnyje, pakalnėje
in Ecclesiæ – bažnyčioje
in loco defunctorum – mirties vietoje
in Pace – ramybėje
in sepulchro patris sui – savo tėvų kape
infantula – mergytė, vaikelis
inter arbores – tarp medžių
laboriosus – valstietis
mortuus (-a) est – mirė
munitus (-a) – turėdamas (-a)
nepos – anūkas
nobilius – kilmingasis
non plenum annum – ne pilnų metų
obijt – išėjo (mirė)
omnes – visi
omnibus – visus
orphana – našlaitė
parobek Parochij – klebonijos samdinys (lenk.)
parvulus – mažulėlis
pastor – piemuo
pauper – vargšas
penes parietam – prie sienos
puella – mergaitė
puer – berniukas
requiescit – ilsisi
respective – pagarbiai
Sacramentis – sakramentus
secundi – antrų
senex – senis
sepultus (-a) – palaidotas (-a)
sine Sacramentis et quia tamen Confessione et Communione Paschali – be sakramentų betgi su Velykų išpažintim ir komunija
Subitanea morte in nocte non diæ de cubuit – staigi mirtis naktį nė dienos negulėjus
testes – liudininkai
uxor – pati
viduus, vidua – našlys, našlė
voti (1mi, primi, secundi voti) – įžadas (iš pirmos, antros santuokos)
vulgi ruri – kaimiečiai
vulgo (Jancewicz vulgo Zaparacki) – liaudiškai (Jancevičius liaudiškai Zaparackis)
Xber (december) – gruodis
xenodochij – špitolės