Pagrindinis meniu

 

 

Kilmës ðaltiniai. Daþnai bûna, kad valstietiðkos kilmës lietuviui sunku sukurti keliø ðimtø metø genealoginá medá.

 

 

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija

VIRTUALUSIS ARCHYVAS

   


Kupiškio Kristaus žengimo į dangų parapija

Pirmoji bažnyčia pastatyta 1616 m. Jai dovanotas Pyragių kaimas, 1631 m. – Plundakų kaimas, vėliau atimtas. 1721 m. ant bažnyčios durų buvo užrašas, kad ji statyta Vilhelmo Tyzenhauzo.

Vietoj senosios 1746 rn. pastatyta nauja medinė bažnyčia. Per miestelio gaisrą 1781 m. bažnyčia sudegė. 1791 m. suręsta nauja. Ji buvo trinavė, turėjo 3 altorius. 1781 m. įsteigta parapinė mokykla. 1908 m. įkurtas Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius, kuris 1909 m. įsteigė arbatinę. Kupiškyje 1790–1791, 1798–1801 ir 1814 m. kunigavo poetas Antanas Strazdas. Kupiškio klebono ir dekano kanauninko S. Janulevičiaus rūpesčiu pagal profesoriaus Konstantino Rončevskio projektą 1900-1914 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia (senoji nugriauta 1903 m.). 1921 m. rugsėjo 7 d. vyskupas Pranciškus Karevičius bažnyčią konsekravo. Per Pirmąjį pasaulinį karą į Rusiją išvežti 3 varpai. 1931 m. įsigyti 3 nauji plieniniai ir įkelti į bažnyčios bokštą. Varpinė 1935 m. nugriauta. Panemunėlio klebonas Kazimieras Mockus 1936 m. įrengė altariją ir čia gyveno.

Bažnyčia neogotikinė, halinė (60x43 m), dvibokštė, su 2 zakristijomis. Vidus 3 navų, įrengti 3 altoriai. Skliautai gelžbetoniniai.

Šaltinis

Kupiškio RKB jungtuvių įrašai

Visas jungtuvių metrikas fotografavo ir dovanojo LGHD Virtualaus archyvo lankytojas Arturas Šlapelis


1861 - 1870 m.


1870-1883


1884 - 1891 m.


1891 - 1899 m.


1899 - 1918.11.