Pagrindinis meniu

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija

VIRTUALUSIS ARCHYVAS

   


Krinčino bažnyčios 1697-1703 metų Krikšto metrikų knyga

   

 

UDK 908 (474.5)
Kr - 247


Parengė Algimantas Krinčius


Pataisytasis leidimas
© Algimantas Krinčius


© Krinčinas, Savilaida, 2008

 

Prieš jus perrašyta pati seniausia išlikusi Krinčino bažnyčios Krikšto metrikų knyga. Tiesa, viename XIX a. vidurio inventoriuje rašoma, kad 1669–1696 metų Krikšto knygos sunaikintos per 1831 metų neramumus.1. Kiek pamenu, tuomet (1670 m.) bažnyčios klebonu buvo Stanislovas Urbonavičius. Vadinasi, jam tektų garbė būti šių dabar jau krašto raštijos paminklais tapusių dokumentų pradininku.

Bet nekalbėkime apie tai, ko nėra. O yra Jono Jeronimo Šarkevičiaus perrašytos senųjų knygų kopijos, kurias jis padarė 1797 metais už visą šimtą metų2. Žinoma, kopija – tai ne originalas, bet reikia džiaugtis ir tuo, kas liko. Daugelis bažnyčių nė tuo pasigirti negali. Išskyrus Molėtus, Pasvalį daugiau ir nežinau, kas dar išleido kalbamus paminklus? Nors kopija tik daugina netikslumus, kurių ir originale netrūksta, tačiau stebina darbo kruopštumas, atida, susikaupimas, rašto dailumas ir pastangos perrašyti viską. Iš tiesų, tris paminklus J.J.Šarkevičius pa(si)statė: barokinę Krinčino (1781 m.) ir pseudoklasicistinę Daujėnų (1804 m.) bažnyčias bei 1697-1797 m.m. Krinčino bažnyčios Metrikų knygų nuorašus. Ne veltui turėjo Kuršo kanauninko titulą ir ėjo Upytės dekano pareigas!

Originalų jau seniai nė kvapo, o nuorašai saugomi Lietuvos Valstybės istorijos archyve3, susiūti į vieną milžinišką knygą drauge su visiškai svetimos parapijos metrikais. Tad istorikai tą nuorašą ir tyrinėja. Kad viskas būtų paprasčiau, gabalus tos knygos perrašiau į kompiuterį ir išspausdinau spaustuvėje, kad galėtum ir Tu pavartyti, nekeldamas kojos iš Krinčino.

Taigi, ką galima rasti šioje knygoje? Na, kad ir tokius dalykus, jog liuteronai paprastai būdavo kilmingieji (visų pirma Krinčino valdos kaimynai Šredersai), jog bažnyčioje dar 1697 m. buvo vargonai, o vargonavo ponas Jonas Jankevičius (senieji inventoriai rodo, kad vargonų būta jau nuo XVII a. vidurio, jeigu ne anksčiau), jog be valstiečių (laboriosus) ir kilmingųjų (nobilius) dar buvo elgetų (pauper), kurie, regimai, gyveno prieglaudoje (špitolėje); pasitaikė apibūdinimas valkata (persona vagabonda), valdytojas, vėliavininkas, stalininkas, klebonas, maršalka, koliatorius, arba patronas, t.y. bažnyčios rėmėjas, kaip šiandien sakytume. Tai vis socialinį statusą atspindintys įvardijimai. Dar pastebėsime, jog 1698 m. sausio 19 dieną jo mylistos Kazimiero Micevičiaus vaiko krikštatėviai buvo Pasvalio klebonas Pučinskis su Krinčino valdovu Aleksandru Jonu Podbereskiu, o kai 1699 m. balandžio 19 d. buvo krikštytas jo ir jo pačios Petronėlės Podbereskos-Volotkaitės vaikas Antonius Nikodemas, krikštatėviu buvo pats bažnyčios koliatorius jo kilnybė Jeronimas Puzina.

Daug pasakantis įrašas apie dvarininko Adalberto Dobužinskio vaiko krikštą: krikštatėviais buvo Pasvalio klebonas ir ... liuteronai Šredersas su Klopmanu. Be minėtų turčių šmėkščioja Grotuzų, Petraškevičių pavardės, Papyvesių Leparskiai, Aleksandras Kuprelis...

Bet palikime didžiūnus, pasižiūrėkime, kaip gražiai skamba lietuvių pavardės ir pravardės:

vyrų – Balunas, Cinaytis, Czudas, Daynuszka, Drobas, Dulkienas, Dyczgaylis, Grigs, Gubas, Kałwenas, Łaukunas, Marmaks, Ozelis, Palulenas, Płuta, Powiłonis, Saułukas, Serenas, Swilonis, Szakianis, Szułaytys, Warnonis, Warza, Wilkuszkielis

moterų – Balczumartiæ, Biarnolayczia, Daynuszkmartia, Gaydeluczia, Grycziayczia, Jasiulmartiæ, Juszkienia, Kirbuliczia, Kopnyczia, Kucziumartie, Kulwiczia, Lutkamartiæ, Morkuczia, Moteymartie, Pastorayczia, Pilwienia, Powimartia, Szakamartie, Szatkienia, Szmikielayczia, Szuliczia, Wałuntowa, Szupiniczia, Warniowa...

Gaila, vardai tokio skambesio neįgauna, nes yra pateikiami grynai lotyniška forma: Adamus, Agnetha, Andreus, Anna, Casimirus, Catharina, Christina, Dorothea, Eufrosina, Eva, Felicianna, Franciscus, Gertruda, Georgius, Helena, Jacobus, Joannes, Josephus, Matheus, Sophia ir pan.

Kaimai, kaip kaimai, tie patys kaip ir šiandien: Anoniškis, Aukštuoliai, Bajoriškiai, Baukai, Berčiūnai, Berklainiai, Bisliai, Daniliškis, Daučkėnai, Daujėnai, Daukniūnai, Daukšiai, Daumėnai, Girsūdai, Graužiniai, Gulbinai, Gulbinėnai, Galminėnais vadinti, Juodžioniai, Jagaudžiai, Juodmaišiai, Jūtiškis, Krinčinas, Ličiūnai, Liukpetriai, Miežiūnai, Našlėnai, Pajiešmenė, Pamūšė, Papyvesiai, Petriškiai, Porijai, Rauboniai, Sereikiškiai, Sketeriai, Suntautai, Stasiškiai, Šniukštelė (bažnyčios nuosavybė), Trečionys, Vabalninkas, Židoniai, Židžiūnai ir daugelis kitų, šios ir kitų parapijų kaimų bei miestelių. Žinoma, ne visada lengva juos perskaityti dėl variantų ir iškraipymų, bet ne užrašymas svarbu, o tai, kad šiandien galime išgirsti autentišką jų aidą iš 300 metų gelmės!

...

O dabar tai, kas galbūt irgi turėjo būti pasakyta pradžioje. Čia daug Papyvesių bajorkaimio (akalyčios, okolicos). Tiksliau tos dalies, kuri buvo šiapus Pyvesos ir nuo XVI a. priklausė Krinčino dvarui, o paskui Krinčino parapijai. O XX a. pabaigoje jame gyveno rašytojas-mokytojas Leonidas Šimoliūnas. Bet jo neliko. O Papyvesių istorijos škicai atsirado vėliau. Ir kartais liūdnai pagalvoju: jam būtų buvę įdomu. Tikrai būtų, nes jis domėjosi daug kuo, istorija taip pat. Todėl ir skiriu jam šį darbelį. Nors ir po laiko. Toks gyvenimas.

Viename Dienoraščio puslapyje Jis įrašė: Gyvenimas nestovi vietoje. Jis eina atgal. Pasakyta esmė. Nes žmogaus laikas apsuka ratą ir grįžta į pradinį tašką. Ir tenka keisti pavidalą. Persikelti kitur. Ir tada ateina mintis: o gal dar susitiksime tenai ir viską aptarsime?


Algimantas Krinčius
_______________________________

1. LVIA F. 669, ap. 2, b. 337, l. 86 v.
2. Perrašė jis ir seniausias Krinčino bažnyčios jungtuvių bei mirties metrikų knygas.
3. LVIA F. 604, ap. 11, b. 35.

Krinčino Šv.apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia yra Pasvalio rajone, Krinčino miestelyje, 8 km į šiaurės rytus nuo Pasvalio, Jiešmens (Mūšos dešiniojo intako) kairiajame krante. Mūrinė. Pastatyta 1782 m. Vėlyvojo baroko stiliaus.

Krinčino RKB krikšto įrašai