Pagrindinis meniu

Apie savo protėvius mes norime turėti kuo daugiau įvairių žinių, nes visada įdomu žinoti, kas jie tokie buvo, iš kur kilę, kur gyveno, ką veikė ir pan.

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija

VIRTUALUSIS ARCHYVAS

   


Karkažiškės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

 


stovi Karkažiškės kaime, 4 km į pietus nuo Pabradės. Turi neoromaninės architektūros bruožų.

Pirmoji bažnyčia statyta Jokūbo Nemirovičiaus. 1502 m. jo duktė Jadvyga klebonijai dovanojo palivarką, 2 smukles ir kito turto. 1611 m. Jarčevskis Karkažiškę paskyrė Vilniaus kunigų seminarijai. 1670 m. prelatas Aleksandras Sapiega bažnyčią atstatė. 1838 m. į ją trenkė žaibas, bažnyčia sudegė, vėl atstatyta.

1913 m. baigta mūryti dabartinė bažnyčia. 1963 m. ji uždaryta. Grąžinta 1990 m.

Šaltinis (Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui)

Karkažiškės RKB 1877 - 1905 m. krikšto metrikų knygų įrašai apie kai kurių pakrikštytų asmenų santuokas

Krikšto metrikų knygose buvo nurodyta ne visų, o tik kai kurių pakrikštytųjų santuokos informacija.
Karkatiškės RKB krikšto metrikų knyga. LVIA, f. 748, ap. 1, apsk. vienetai 7, 9, 11, 13
 

- sudarė ir padovanojo LEU lokalinės istorijos magistrantė Rimantė Ingelevičiūtė

Protected by Copyscape Online Infringement Checker