Pagrindinis meniu

Apie savo protėvius mes norime turėti kuo daugiau įvairių žinių, nes visada įdomu žinoti, kas jie tokie buvo, iš kur kilę, kur gyveno, ką veikė ir pan.

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija

VIRTUALUSIS ARCHYVAS

   


DAUGAILIŲ BAŽNYČIOS ARCHYVO 1685 – 1731 m.
 METRIKINIAI ĮRAŠAI

Vytautas Straižys

Antroji knyga

Fotografavo ir LGHD virtualiam archyvui dovanojo Vytautas Straižys.

Failai atsidarys djvu formate. Jei Jūsų naršyklė dar neturi šio įskiepio žiūrėjimui, prašome įdiegti - atsisiųsti iš čia.
Daugiau (kaip naudotis): "Pagalba pradedantiems naudotis djvu failais"

1707-1714 m. metrikiniai įrašai

antra knyga antra knyga atvertus

Pirmosios knygos tarpus dalinai užpildo antroji platesnio formato knyga, nors kurie įrašai kartojasi abiejose knygose. Antrosios knygos viršelyje užrašyta, kad ji apima 1707 – 1714 metus. Knygos gale patikslinama, kad čia yra 1693 – 1714 m. laikotarpio 980 krikšto ir 296 santuokų įrašų, puslapių skaičius 109. 

Plačioji knyga įrišta taip pat 1834 m. kovo 21 d. Antrosios knygos pradžioje nuo 1707 m.  iki 1714 m. įrašų gana tvarkingai surašyti krikštai, atrodo vieno ir to paties raštininko. Matyt tie įrašai buvo perrašyti į vieną knygą iš juodraščių. Kaip ir pirmojoje knygoje, krikštų ir santuokų įrašai eina pakaitomis arba yra sumaišyti. Antrojoje knygoje taip pat yra neperskaitomų   įrašų.

Apytikris fotografuotų puslapių datavimas metais ir mėnesiais. Kai kurie metai pažymėti klaustukais arba skliaustais – tai reiškia, kad jie gauti interpoliacijos būdu.  

Detalesnis puslapių  aprašymas

   Psl.       Metai, mėnesiai

Psl.       Metai, mėnesiai

   
 1.    ....
 2.    1707? Nov, Dec
 3.    1708: Jan, Feb
 4.    1708: Mar, Apr
 5.    1708: May, Jun
 6.    1708: Jun, Jul, Aug, Sep
 7.    1708: Sep, Oct
 8.    1708: Nov, Dec
 9.    1708: Dec; 1709: Jan, Feb
 10.    1709: Feb, Mar, Apr
 11.    1709: May, Jun, Jul, Aug
 12.    1709: Sep, Oct, Nov, Dec
 13.    1710: Jan, Feb, Mar, Apr, May
 14.    1710: Jun - Dec
 15.    1711: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul
 16.    1711: Jul, Aug, Sep
 17.    1711: Sep, Oct; 1712: Mar
 18.    1712: Mar, Apr,...,Oct
 19.    1712: Oct, Nov, Dec; 1713: Jan
 20.    1713: Mar, Apr
 21.    1713: May, Jun, Oct
 22.    1713: Oct, Nov
 23.     (1713?)
 24.     (1713?): Nov, Dec
 25.    1712: Jan
 26.    1712: Jan, Feb
 27.    1712: Feb, Mar
 28.    1712: Mar, Apr
 29.    1712: Apr, May
 30.    1712: May, Jun, Jul
 31.    1712: Jul, Aug
 32.    1712: Sep; 1713: Jun, Jul
 33.    1713: Jul, Aug
 34.    1713: Sep, Oct
 35.    1713: Oct, Nov
 36.    1713: Dec; 1714: Feb
 37.    1714: Feb
 38.    1714: Feb, Mar, May
 39.    1714: Jun, Jul
 40.    1714: May, Jul, Aug (santuokos)
 41.    1714: Aug, Sep
 42.    1714: Oct, Nov
 43.    1714: Nov; (1701): Jan, Feb (kita rašysena)
 44.    1701: Mar, Apr
 45.    1701: Apr, May
 46.    1701: May, Jun
 47.    1701: Jun, Jul
 48.    1701: Jul, Aug, Sep
 49.    1701: Sep, Oct
 50.    1701: Nov, Dec
 51.    1702: Jan, Feb
 52.    1702: Feb, Mar
 53.    (1702): Sep, Oct, Dec
 54.    (1703): Jan, Feb, Mar, Apr, May
 55.    ....    : Jul, Apr (1700?)
 56.    ....    : May, Jul
 1.  . ....
 2.    1703: kairėje Jan, Feb; (pasibaigia krikštai); 1693: dešinėje Jul, Aug, Oct (santuokos)
 3.    1693: Nov, Dec; 1694: Jan, Feb (santuokos)
 4.    1694: Feb, Jun, Jul (santuokos)
 5.    (1694): Sep (santuokos)
 6.    (1694): Oct, Nov (santuokos)
 7.    (1694): Nov (santuokos)
 8.    ....    : Sep, Oct, Nov (santuokos)
 9.    1699: Jan, Feb, Jul, Aug (santuokos)
 10.    1699: Feb, Apr, May (santuokos)
 11.    ....    : May, Oct, Nov (santuokos)
 12.    1701: Jan, Apr (santuokos)
 13.    (1693): Mar, Jun, Jul (santuokos)
 14.    1693: Jul, Aug (krikštai) - nuo čia iki 91 psl. visur krikštai
 15.    (1693): Aug, Sep
 16.    (1693): Oct
 17.    Pakartotas 540-sis failas
 18.    (1693): Nov, Dec
 19.    1693: Dec; 1694: Jan
 20.    (1694): Jan, Feb
 21.    (1694): Feb, Mar
 22.    (1694): Mar, Apr
 23.    (1694): May, Jun, Aug
 24.    (1694): Aug, Sep
 25.    (1694): Sep, Oct, Nov
 26.    1694: Dec; 1695: Jan, Feb
 27.    (1695): Feb, Mar
 28.    (1695): Apr, May
 29.    1703: Apr, May, Jun
 30.    (1703): Jun, Jul, Aug, Sep, Oct
 31.    (1703): Nov, Dec; (1704): Jan
 32.    (1704): Feb, Mar; kitoje puseje 1702 Dec ir 1703 Jan
 33.    ....    : Jan, Apr, Nov
 34.    ....    : Dec, Feb, Mar
 35.    ....    : Apr, May, Nov ( čia baigiasi vien krikštai)
 36.    (1698): Nov. Dec; 1699: Jan (krikštai ir santuokos)
 37.    1699: Jan, Feb, Mar, Apr (krikštai ir santuokos)
 38.    1699: May, Jun (kairėje krikštai);  (1707): Aug, Sep, Oct (dešinėje santuokos)
 39.    (1707): Nov, Dec; 1708 Jan, Feb, Apr (santuokos)
 40.    (1708): May, Jun, Jul, Aug (santuokos)
 41.    (1708): Aug, Sep, Oct, Nov (santuokos)
 42.    1708: Dec; 1709: Jan, Feb, Mar, Apr (santuokos)
 43.    1709: May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec (santuokos)
 44.    1710: Jan, Feb, Mar, Apr, May (santuokos)
 45.    1710: Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov (santuokos)
 46.    1710: Dec;, 1711: Jan, Feb, Mar, Apr, May (santuokos)
 47.    1711: Jun, Jul, Aug, Sep (santuokos)
 48.    1711: Oct, Nov (santuokos)
 49.    1711: Dec; 1712: Jan (santuokos)
 50.    1713 - 1714 (krikštai)
 51.    (1712): Feb, Mar (santuokos)
 52.    ....    : May, Jun, Jul (santuokos)
 53.    ....    : Jul, Aug (krikštai)

Pateikiamos 17-jo amžiaus pabaigos ir 18-jo amžiaus pradžios Daugailių bažnyčios krikštų ir santuokų knygos yra labai vertingas istorinis dokumentas, duodantis galimybę pratęsti į praeitį iš to krašto kilusių šeimų genealogiją. Nors knygose šimtus kartų kartojasi vis tos pačios standartinės frazės apie vaikų krikštus ir jaunuolių santuokas, tačiau jos skaitomos su didžiausiu įdomumu dėl gražių lietuviškų pavardžių. Pasirodo prieš 300 metų lietuviškos pavardės buvo lygiai tokios pačios kaip ir dabar. Tik tada buvo žymiai mažiau „poniškų“ galūnių – „vičių“ ir „auskų“. Ponai su slaviškomis pavardžių galūnėmis gyveno dvaruose, kurie knygose vadinamos „aulomis“. Gal 90 procentų pavardžių yra tikros lietuviškos, ir rašomos rytų aukštaičių tarme, pavyzdžiui, Ažys (dabar  Kazlauskas), Ažienia (dabar Kazlauskienė), Ažyčia (dabar Kazlauskaitė). Metrikoje yra daugybė istorikams puikiai žinomų pavardžių, kaip Giedraičiai, Sapiegos, Kosakovskiai, Strutinskiai, Semenavičiai, Gruodžiai, Rainiai (arkivyskupas Mečislovas Rainys kilęs iš Daugailių). Yra nemaža ir egzotiškų pavardžių, tokių kaip Apuokas, Ažys, Bekelnis, Burokas, Čigonas, Drebulis,  Gaidelis, Gaigalas, Ilgarūbis, Juodapilvis, Karalius, Karvelis, Kazokas, Kiškis, Kiškelis,  Kumelys, Kurpis,  Paukštelis, Ragaišis, Starkus, Studentas, Šlepetys, Tauras, Vabalas, Vapsva, Vilkelis, Žirnis.  Taigi šios knygos yra informacijos šaltinis ir kalbininkams. Man buvo labai svarbu čia rasti 18 įrašų su Straižių giminės prosenelių pavardėmis, tarp jų pavyko identifikuoti ir mano pro-pro-pro-pro-prosenelius Mykolą Straižį (Michaelis St(r)eižys arba Straževičius) ir Magdaleną Švėdyčią, bei jų sūnų, mano pro-pro-pro-prosenelį Jokūbą.
Už netvarkingus krikštų ir santuokų įrašus  gal ir neturėtume kaltinti Daugailių bažnyčios kunigų ir raštininkų. Juk 1700–1721 m. vyko vadinamasis „Šiaurės karas“, kai Lietuvos teritorija buvo karo arena, kurioje siautėjo priešiškos švedų ir rusų armijos. Prie to dar prisidėjo labai šaltos 1707–1709 m. žiemos, 1708–1710 m. maras ir badas. Ir štai šitokio chaoso metu Daugailių bažnyčia sugebėjo funkcionuoti ir net palikti mums dokumentuotą  to krašto žmonių gyvenimo aprašymą.

Pirmoji knyga - 1686 -1731 m. metrikiniai įrašai

Protected by Copyscape Online Infringement Checker