Pagrindinis meniu

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija

VIRTUALUSIS ARCHYVAS

   

Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos Krikšto įrašai 1032-1081 (1697-1703 m.)

1032

23.

Agata

Casimiri Iozenas de Szyma[n]ce Martha

Iozephus Zygmątaytis et Catharina Mikniwene omnes de Szymance

1033

XII.3

Andreas

Stanislai Szlamelis Sophiæ de Szłamy

Stanislaus Puczynski Parochus Posvolensis Ioannes Kownacki cum Catharina Możuchowa de Posuol

1034

3.

Anna

Ioannis Rridzionis de Podzie Hdrudæ

Ioannes Iwaszkiewicz de Poswol Mariana Butlerowa

1035

3.

Heduiga

Matheæ Kacenas de Witorti Marianæ

Ioannes Berotonis Heduiga Łeywina Mariana Łukoszaycia omnes de Witorty

1036

7.

Marianna Barbara

GD Iacobi Fysztemberk GD Cristinæ

GD Miłaszewski Casimirus Gineynt GD Georgius Raden Otta Fisztemberk cum GD Iustina Kuprelowa de Popiwesie GD Elisabeth Radinowna Johanna Radinowna Eua Breierowa hi omnes de varijs Locis 52 v.

1037

10.

Eua

Gregorij Banionis Sophiæ de Girsudy

Stanislaus Kuprenas de Smilgie cum Catharina Lewickayczia de Posuol

1038

10.

Eua

Pauli Iononis Elisabethæ

Franciscus Mikołaiunas cum Magdalena Indruszienia omnes de Girsudy

1039

10.

Anna

Bartholomei Brazdżionis Sophiæ

Stephanus Kliwaytis de Szunkiszki cum Catharina Iakutyczia cum superioribus de Przewałki

1040

14.

Anna

Martini Morkunas Sophiæ de Ustuki

RD Stanislaus Puczynski Parochus Posuolensis GD Stanislaus Czapski GD Vilhelmus Galoff cum GD Elisabetha Meierowa de Goykiszki GD Helena Boguszowa de Szymance alteri de Tołkiany

1041

14.

Sophia

Stephani Kliwaytis Elisabethæ

Georgius Lepackurnas [turėtų būti Leparskunas] cum Elisabetha Szapayczia omnes de Szunkiszki

1042

17.

Thomas

Ioannis Dulkienas Catharinæ

Martinus Woyciehowicz cum Mariana Woydyłowna omnes de Posuol

1043

17.

Andreas

Mathei Szłamas Catharinæ

Christophorus Czaplinski cum Eua Pakiunia omnes de Posuol

1044

17.

Thomas

Staphani Petronis Luciæ

Casimirus cum Magdalena Balcziukonienia de Kryniczyn

1045

21.

Rægina

Andræ Micewicz de Woynikany Annæ

Casimirus Purecki Bartholomeus Szymkiewicz de Woynikany Helena Pietkiewiczowa de Poswol Constantia Pietkiewiczowna de Woynikany 53

1046

25.

Eua

Ioannis Martynaytis Magdalenæ

Paulus Borkunaytis omnes de Liże

1047

25.

Ioannes

Christophori Slawżenas Elisabethæ de Lewaniszki

Michael Zachariaszewicz de Posuol cum Regina Żasynaycia de Katyny

1048

25.

Stephanus

Stanislai Iokubaytis Helenæ

Georgius Gwayzdikonis cum Sophia Backyczia omnes de Syndruny

1049

26.

Anna

Laur[en]ti Padegielis de Poswol Catharinæ

Bartholomeus Machowski et Sophia Szymaycia omnes de Poswol

1050

26.

Dorothea

Andræ Ciapenas de Roguwie Catharinæ

Christophorus Petrenas Mariana Matulicia de Raguwie Agneta Pawłowska de Poswol

1051

21.

Casimirus

Bartholomei Dmuchowski de Poswol Sophia

Ioannes Martusewicz Stephanus Kłosowski Agata Wolberkowa omnes de Poswol

1052

21.

Marianna

Giergius Dwiłenas de Parwalki Catharinæ

Giergius Bobułenas cum Catharina Dowidaycia

1053

1703.
I.4.

Elisabetha

G.Dni Alexandri Steygwił GD Catharina

GD Casimirus Loweyko GD Andreas Kierszanski GD Heduiga Kierszanska GD Helena Pietkiewiczowa de Sabany

1054

7.

Stanislaus

Mathiæ Karas de Poswol Mariannæ

Stanislaus Kotkowski Iosephus Kirkiło de Smilgie Gieorgius Winicki Eua Nakwasowa de Poswol 53 v.

1055

7.

Iozephus

Ianni Gudenas de Parwałki Sophiæ

Michel Dawidowicz de Poswol Anna Rudaycia de Parwałki

1056

7.

Thomas

Francisci Bartulis de Girniuny Barbaræ

Bartholomeus de Girniuny Magdalena Cieciarena de Raguwie

1057

7.

Iosephus

Giergius Waytekunas de Medine Sophiæ

Giergius Maculunas Elisabetha Wajtekunas omnes de Medince

1058

11.

Casimirus

Catharinæ de Żedejkiele

Casimirus Tamosziunas de Poswol cum Eua Pukiunowa de Poswol

1059

14.

Ioannes

Casimirus Ragieckielis de Raiuny Helena

Stanislaus Gutowski de Raiuny Michael E[l]zbut cum Constantia Elzbutowna Mariana Czaplinska de Poswol 54

1060

21.

Išbraukta, nes buvo įrašytos

jungtuvės

1061

21.

Catharina

Iacobi Wadiłonis de Poswol Christinæ

Ioannes Skurka Sophia Benzdzinska et Catharina Czerkiewiczowna omnes ibidem

1062

21.

Anna

Stanislaus Szepłenas de Miedinie Appoloniæ

Gieorgius Wetra Magdalena Canielucia de Medinie Constan[t]ia de Poswol

1063

25.

Stanislaus

Casimiri Dni Wardowski GD Annæ

GDnus Stanislaus Woydat de Raiuny GD Stanislaus Lachnic­ki GD Andreas Kierszanski cum GD Cristina Satkowska G Dna Iuszkiewiczowna omnes absolute de okolica Raiuny

1064

II.2.

Ioannes

GD Christophori Elenzders G Annæ

GD Christophorus Mikłaszewicz GD Troniewski GD Eufrosina Gineytowa GD Anna Leparska o[mn]es de Woynikany

1065

7.

Elisabetha

Iannis Serafinowicz de Woynikany Agnetæ

Michael Ota de Woynikany Iones Merfeld cum Elisabetha Giegierowa z Podli[n?]kowca Iuditha Otowa Agata Wolberkowa de Poswol

1066

7.

Eua

Petri Błekas de Poswol Annæ

Petrus Pawłowski cum Anna Czeplinska omnes de Poswol

1067

9.

Christo­phorus

Symon de Baberżij Agata

Laurentius Smilgiunas de Poberże Iananes Smilgiunas Eua Mikozaycia de Goyc[taisyta]iszki 54 v.

1068

11.

Thomas

Adamus Liżas de Liże Annæ

Ioannes Awgienas de Migance et Christina Skurkowa de Poswal

1069

11.

Bartholo­meus

Casimiri Urbanaytis de Raguwie Annæ

Bartholomeus Plunaytis Agn[e]ta Wayciulicia omnes ibidem

1070

11.

Christina

Stanislaj Leparskunas de Szunkiszki Agatæ

Thomas Grodinski Lucia Staniulowa de Giedziuny

1071

13.

Iosephus

Martini Deweykonis Magdalenæ

Stanislaus Żeza Christina Raselowa omnes de Poswol

1072

15.

Dorotha

Ioannis Bałtrenas de Smilgie Sophiæ

Stanislaus Iodmacis de Smilgie Elisabetha Tamulowa de Bawki

1073

15.

Casimirus

Gieorgij Dtąmkienanas de Raguwie Agnetæ

Mathias Tamkienas cum D[o]rothæa Pawłowska de Poswol

1074

20.

Mathias

Postalanas Matris Catharinæ

Iacobus Markiewiczas cum Magdalena Motieienia omnes de Posuol

1075

20.

Casimirus

Petri Awgas Annæ

Alexander Gasparowicz cum Petronela Pawłowska omnes de Szunkiszki 55

1076

20.

Anna

Casimiri Iodikonis de Girniuny Dorothæ

Ioannes Doniłonis Barbara Burbulowa omnes de Girniuny

1077

20.

Sophia

Gieorgi Narucionis de Girniuny Catharinæ

Casimirus Gineyt de Popiwesie Barbara Burbulowa de Girniuny

1078

20.

Do[ro]thæ

Heduigæ Adomaycia de Titkany

Albertus Staniulonis de Lisze A[n]dreis Arcimowicz de Sabany Anna Dimniowa de Poswol Appolonia Iurkowa de Lisze

1079

20.

Helena

Symon Dubicki Dorothea

GD Petrus Stankiewicz de Poławeń Iosephus Czaplinski cum GD Helena Boguszowa hi de Szymance Catharina Gasparayczia de Migance

1080

III.1.

Magdalena

Dauid Kazutenas de Syndruny Catharinæ

Stanislaus Martinaytis de Ruszkiele Magdalena Stasulicia de Sendruny

1081

1.

Mathias

Palus Budrewicz de Poswol Annæ

Martinus Woyciechowicz Catharina Czerkiesowna omnes de Poswol