Pagrindinis meniu

 

 


Kilmės šaltiniai. Dažnai būna, kad valstietiškos kilmės lietuviui sunku sukurti kelių šimtų metų genealoginį medį.
 

 

 

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija

VIRTUALUSIS ARCHYVAS

   


Ceikinių Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčia
stovi Ceikinių kaime, 13 km į pietryčius nuo Ignalinos. Liaudies architektūros formų. Bažnyčia liaudies architektūros formų, stačiakampio plano, su bokšteliu. Įrengti 5 altoriai. Šventoriuje stovi 13 aukštų medinė varpinė. Jo tvora akmenų mūro.

1622 m. minimas Ceikinių evangelikų reformatų kunigas. 1700 m. reformatų bažnyčios nebuvo. Pirmoji katalikų bažnyčia pastatyta iki 1675 metų. Mikalojus Šmigelskis 1773 m. pastatė naują medinę bažnyčią. Ji ne kartą degė per karus.


1831 m. kunigas A. Labutis suorganizavo sukilėlių būrį ir puolė Rusijos imperijos kariuomenės įgulą Švenčionyse. 1921 m. įsteigta parapija. XX a. pradžioje klebonavęs Ignotas Šopara (1864–1931) ragino jaunimą mokytis, ugdė tautinę sąmonę. Jis buvo skundžiamas valdžiai, 1911 m. teisiamas. Lenkijos okupacijos metais veikė Šv. Kazimiero, „Ryto" draugijų skyriai. Klebonas Bronius Laurinavičius (1913–1981) 1947 m. bažnyčią padidino. Klebonas Karolis Garuckas (1908–1979), palaidotas šventoriuje, gynė tikinčiųjų teises, buvo vienas iš 1976 m. Lietuvos Helsinkio grupės narių, palaidotas bažnyčios šventoriuje.

Šaltinis: Wikipedia

Dokumentams skaityti reikalingas specialus papildinys naršyklei (angliskai "plugin"), kurį galima atsisiųsti iš čia. Jį įdiegę greitai ir lengvai atsidarysite djvu failą kitame lange.

Norėdami matyti visus dokumento puslapius kairėje (panašiai kaip su Adobe Reader), paspauskite paskutinį mygtuką įrankių juostoje. Daugiau apie djvu failus ir jų panaudojimą skaitykite Pagalbos skyrelyje

"Pagalba pradedantiems naudotis djvu failais"

Fotografavo ir dovanojo LGHD Virtualaus archyvo lankytoja Jolanta Gerdvilytė- Pakalnienė

Ceikinių RKB priešsantuokinių įrašų knygos

 

1931-1933 m.,

1934-1938 m.

1940-1945 m.